WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Norsk bosetting i Michigan

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Scandinavians in Michigan 1880. Fra Qualey: Norwegian Settlement
Utbredelsen av norsk immigrasjon i USA 1930. Fra Qualey: Norwegian Settlement

Norske bosettinger i staten Michigan.

Michigan var utforsket av franske jesuitter allerede i 1641. Området ble tatt fra Frankrike i 1763 og Detroit ble lagt som hovedstad for Englands Northwest Territories. England ga slipp på Detroit i 1796. Michigan ble et territory i 1805 og stat i 1835.

Den første nordmann som slo seg ned i Michigan var Ingebret Larson Narvig fra Tysvær i Ryfylke som hadde vært Cleng Peersons reisekompanjong i 1833. Det første norske settlementet i Michigan kom i 1848 i Muskegon da telemarkingen Østen Andersen og Lars Larson fra Arendal slo seg ned her. Neste settlement kom i Onekama, Manistee county i 1851, og i 1856 var et tredje settlement i gang i Shelby, Oceania county .

Nordmenn fant arbeid i skogen og treindustri, skipsfart, gruveindustri her i staten. Farmland var det færre som begynte med. Etter 1900 ble mange norske immigranter ansatt i industri, bilindustri mm.

Emigranter i USAs stater 1910

Det var 16.774 norskættede i staten Michigan i 1910. I kartet fra 1930 er det 18 prikker med bosetting over 1000 personer.

"Norsk Lutherske Menigheter i Amerika 1843–1916" angir beliggenheten av menighetene i USA og Canada. 109 lutherske menigheter har vært registrert i staten Michigan i perioden 1825 til 1916. Noen norske immigranter flyttet nok videre på sin ferd, men antallet menigheter tilsier at flere kirkegårder i de bosatte områdene i staten har gravsteder for norske immigranter og deres etterkommere. De fleste var bosatt på østsiden i Upper Peninsula. Her var det også mye industriarbeidsplasser, tømmerhuggerleire, sagbruk og gruvevirksomhet.

Ut fra plassering av Lutherske menigheter i staten kan det antas at det har forekommet norske bosettinger i en rekke områder, her er Find A Graves oversikter for kirkegårder i aktuelle "norske" counties:

Interne lenker

Oversikt over lutherske menigheter i Iowas counties; Se side 520-530 i vedlagte fil /pdf-fil fra side 15)

Kilder

  • Olaf Morgan Norlie. History of the Norwegian people in America
  • "Norwegian Migration to America - The American Transition" av Theodore C. Blegen. Boka ble utgitt av The Norwegian-American Historical Association (NAHA) i Northfield, Minnesota i 1940.