WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Norsk Radio Relæ Liga

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Logo NRRL
Arne Petter Brede 1976
Radio "Tavern" 1957

Norsk Radio Relæ Liga - NRRL, Sendderamatørenes Landsforbund, Radioamatørenes landsforbund, stiftet 1928, ca. 2500 medlemmer (2005) fordelt på 80 lokale grupper. NRRL har siden 1929 vært tilsluttet den internasjonale amatørradiounion (IARU).

De fleste grupper av NRRL har egne gruppestasjoner og arrangerer kurs innen radioteknikk og kommunikasjon. Reléstasjoner i VHF/UHF-båndene benyttes bl.a. i forbindelse med NRRL-nødsambandstjeneste som er godkjent av Justisdepartementet og som stilles til disposisjon for myndighetene. Medlemsblad: Amatørradio.

La2T i 1954

Trondheimsgruppen av NRRL ble startet i 1939 av en gruppe med stor interesse for radio som hobby. Dette var medlemmer av AKG - hvilket er utlagt Arbeidernes Kortbølgegruppe - som hadde sitt utspring fra et bestemt politisk parti, og som ønsket å bruke amatørradio som et hobbytilbud for sine medlemmer.

NRRL utprøvde i 1979 en repeater på Kuhaugen, før den ble flyttet til Gråkallen - der man til fulle ble kjent med interferens-problemer - og flyttet rundt til tre forskjellige steder, uten å bli kvitt dem. Etter mange - og tildels tøffe diskusjoner - ble det bestemt å montere LA8TR på Ruten, 1050 m.o.h. i nærheten av Kyrksæterøra.

Gruppens andre repeater ble utplassert på Hummelfjell ved Os i Østerdalen i 1980.

Det første styret i gruppen konstituerte seg med Bjørn Rørholdt LA1GA som formann i møte 22. september 1939. Kasserer ble J.M. Pedersen, LA7VB, sekretær Per Øfsdahl, LA9Q og styremedlem Jynge. Av de som var med og startet gruppen, finner vi J.M. Pedersen som medlem av styret og flittig gjest på møtene allerede fra starten og fram til 1952. Øfsdahl LA9Q sto gruppen bi i 10 år, fram til 1949. En annen som også var meget aktiv støttespiller var Torbjørn Wikdahl, LA1VB, som var med fra starten av.

Gruppen arbeidet etter 2. verdenskrig intenst for å skaffe seg eget tak over hodet, hadde sogar forhandlinger gående med Forsvarsdepartementet om kjøp av tyskbrakke. Dette førte imidlertid ikke fram - så møtene ble fortsatt holdt på forskjellige steder rundt om i byen. Arbeiderforeningen huset gruppen i lengre tid, og Ordenshuset i Schirmers gate 5, se Kafe Solfeng, huset foreningen i mange år. Via Handelsstandens hus kom NRRL endelig inn i “egne” lokaler i 1957, da man leiet et stort lokale av Havnevesenet på Tavern, også kjent under navnet “Slaveriet” fra gammelt av - og som i dag huser Trondhjems Sjøfartsmuseum. Her ble også gruppens radiostasjon LA8CA plassert i et lite rom, som NRRL forøvrig delte med Transportsentralens sultne funksjonærer. De brukte det nemlig til spiserom.

Første gang Trondheimsgruppen deltok aktivt i Fjellsikringstjenesten var 1948 da -7QA, -7NA var operatører.

Grunnet endrede planer i Havnevesenet ble leieforholdet på Tavern ikke av permanent art. Transportsentralen hvor LA6HF var bestyrer fikk reisepass, og midt i 50-årene var foreningen atter husløse. Etter nidkjær innsats fikk man stilt en halv tyskbrakke til rådighet av Hæren. Denne lå i Sundland BatteriSundland Søndre - og var gjenstand for stor dissens grunnet sin beliggenhet. Enkelte hevdet at de ville melde seg ut av gruppen dersom lokalene skulle legges “milevis” utenfor byen. Det forelå imidlertid ikke noe alternativ, og etter stor innsats med omlegging av elektriske ledninger, riving av dusinvis med reoler, maling, snekring osv. kom en atter under eget tak. Her hadde foreningen all den plass en kunne ønske seg, med garderobe, senderrom, kantinerom og møte-lokale, selv om det til sine tider kunne være ganske kaldt på vinters tid. Her ble også NRRL’s første utstilling av radiomateriell vist i forbindelse med at gruppen arrangerte Ligaens generalforsamling i 1956. Denne form for utstilling ble opptakten til årvisse utstillinger i forbindelse med generalforsamlingene. Gruppen har også vært representert i rene hobby-utstillinger bl.a. i Folkets Hus og Nidarøhallen, noe som har gitt god PR for vår hobby. LA5GD/Arne, under NRRL's Generalforsamling på Skistua i 1956. med LA1VB på HV-øvelse i Selbu og sørget for radiosambandet derfra denne påsken. Gruppen hadde opprettet et eget verksted på Bakklandet i 1947 hvor medlemmene kunne komme og arbeide med sine ting. Det viste seg imidlertid at søkningen til verkstedet dabbet av etter hvert, og generalforsamlingen i 1948 debatterte sterkt om verkstedet skulle opphøre eller ikke. Det ble fraflyttet og lagt ned våren 1948.

Etter Sundland-epoken, som skjedde som en følge av utbyggingen av Sundland til boligområde, måtte foreningen atter en gang lagre sitt habengut, og friste tilværelsen på tilfeldige møtesteder - til de flyttet inn på Bakklandet igjen - og ringen var sluttet for en stakket stund. Her fikk en leid en 3-roms leilighet i Nedre Bakklandet 31 hvor det etter oppussing ble flyttet inn. Første møte 7. november 1966 startet denne sekvensen med 31. medlemmer - hvilket var i meste laget grunnet lokalenes størrelse. Ved opprettelsen av en kommunal fritidsgård på Kalvskinnet fikk gruppen imidlertid for små lokaler til å avvikle medlemsmøter i, så allerede fra høsten 1969 - da foreningen flyttet inn - måtte en benytte andre lokaler i bygningen til disse møter.

I 1982 var gruppen nok en gang på flyttefot, idet men fant at forholdene på Kalvskinnet ble for trange. Etter iherdig innsats fikk man innredet en fin shack i andre etasje i Tiller Idrettslags hus på Flotten.


Kilde

  • 1. Norsk Biografisk leksikon
  • 2. Wikipedia
  • 3. 60-års beretning Trøndelagsgruppen NRRL

Eksterne lenker