WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Norges Tekniske Høgskole

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk

Norges Tekniske Høgskole (NTH) ble bygget i perioden 1905-1910. Hovedbygningen NTH ble åpnet høsten 1910. Skolen hadde fra starten som sin sentrale rolle å utdanne sivilingeniører og arkitekter. Skolen hadde i oppgave også å drive forskning, både selvstendig og etter oppdrag fra industrien. SINTEF ble opprettet i 1950.

Opptakelsesvilkår var Eksamen artium på reallinjen, alternativt på andre linjer med tilleggsprøver i matematikk, eventuelt også i fysikk. Det ble også gitt adgang med noen få enkelte andre utdannelser. Ret til opptakelse hadde også de som hadde bestått avgangseksamen fra den tekniske skoles 3. klasse med tilfredsstillende resultat.

Det var også krav til praksis ved alle linjer. Studietiden var satt opp med en samlet studietid på 4 1/2 år.

NTH hadde følgende linjer:

  • Bergavdelingen, linje A,B og C
  • Elektroteknisk avdeling linje A-Sterkstrøm, linje B-Svakstrøm
  • Kjemiavdelingen
  • Maskinavdelingen linje A-skip, linje B-fly
  • Alminnelig avdeling for teknisk fysikk

NTH ble senere en del av Universitetet i Trondheim (UNIT), og fra 1996 en del av NTNU.


Her et bilde fra byggingen av hovedbygget i 1908.

NTH

Gløshaugen før NTH

Gløshaugen sett fra Vollan før utbygging av NTH begynteKart 1959

Kart over området fra 1959

Ekstern lenke

Kilder

  • Minneboken om Trondhjem, utgitt av Ødegaards forlag a.s. i 1955.
    Boken er redigert av Wilhelm K. Støren.