WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Nordre avlastningsvei

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Havneområdet 1992
Nordre avlastningsvei i Ila

Nordre avlastningsvei er en veiforbindelse mellom Ila i vest og Nidelv vegbruBrattøra i øst i Trondheim. Forbindelsen følger Trondheim sentrums nordlige rand langs Trondheimsfjorden og ble bygd for å avlaste Ila og Midtbyen (Trondheim sentrum) for gjennomgangstrafikk. Veien er del av Riksvei 706.

Nordre avlastningsvei ble åpnet 27. mai 2010. Hele strekningen ble bygd som 8,5 meter bred tofeltsvei beregnet for trafikk opptil 12 000 biler i døgnet. I ettertid av planleggingen viste det seg at veien ved åpningen i 2010 ville ha en årsdøgnstrafikk på ca. 18 000 i Steinbergtunnelen og ca. 17 000 i Skansenløpet og at veien burde blitt bygd som firefeltsvei.

Nordre avlastningsvei er omtalt i Nasjonal Transportplan for 2002–2011 og hadde et totalt budsjett på 1 091 millioner norske kroner (per 2004-verdi), hvor 664 millioner kroner ble betalt av staten og 346 millioner kroner er krevd inn ved bompenger, i tillegg til at Trondheim kommune forskutterte 170 millioner for forlengelsen av Steinbergtunnelen til Osloveien.

Prosjektet inneholder også ny gang- og sykkelsti fra Ila til Brattøra. Gangbrua som var planlagt å henge på Skansenbrua, ble det ikke noe av fordi Riksantikvaren har fredet brua og derfor ikke godkjenner et påbygg. Ny gangbru kommer ved siden av.

I Iladalen er opparbeiding av grøntområder og omlegging/åpning av Ilavassdraget en viktig del av prosjektet.

Fremdrift: 1. september 2004 – Anleggsstart.
November 2005 – Byggestart Steinbergportalen og rundkjøring i Ilakrysset.
24. mars 2006 – Sprengningen av Steinbergtunnelen begynner.
10. april 2007 – Rundkjøringen i Ilakrysset taes i bruk.
22. november 2007 – Tørt på det dypeste punktet i Skansenløpet.
3. desember 2007 – Ilsviktunnelen åpnet.
15. mars 2008 – Nordre del av Steinbergtunnelen med arm åpnet.
30. mai 2008 – Skansenløpet åpnet igjen.
27. mai 2010 – Nordre avlastningsvei åpnet.

Kilde

  • 1. Wikipedia


Eksterne lenker