WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Nordre Trondhjems amt

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk

Nordre Trondhjems amt var et amt som ble opprettet i 1804 ved deling av daværende Trondhjems amt i Nordre Trondhjems amt og Søndre Trondhjems amt, tilsvarende de nåværende fylkene Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag. Endret 1919 navn til Nord-Trøndelag fylke.

Den første amtmannen, Caspar Conrad Rafn, hadde sete i Verdal, i henhold til den kongelige instruksen. Hans etterfølger Christen Elster bosatte seg på Inderøy, og fra 1818 til 1894 var Sund gård på Inderøy amtets «administrasjonssenter». Da Anton Qvam tiltrådte i 1894 bodde han på gården Gjævran i Egge (nå i Steinkjer), og tok embetet med seg dit.

Fylkesmannsboligen «Eggeli», ble tegnet av arkitekt Axel Guldahl, Trondheim og bygget i 1919 under ledelse av daværende fylkesmann Halvor Bache Guldahl. Eggeli var inntil 1945 både embetsbolig og kontorer. Fra 1945 hadde fylkesmannen kontorer i Steinkjer sentrum. Arbeidet med å flytte embetslokalene fra en landlig beliggende embetsgård og inn i bymessige strøk kan sees som en del av en større urbaniseringsprosess i samfunnet.


Kilde