WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Nordmenn i japansk fangenskap

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Fangeleire i Østen
Det som skjedde i Pearl Harbour 7. desember 1941 fikk konsekvenser for norske statsborgere i det fjerne østen. Her bodde endel nordmenn, hovedsakelig sjøfolk, misjonærer og sivile nordmenn i ulike yrker. Det var om lag 800 norske statsborgere her. Av disse var 300 ulike misjonærfamilier som hadde sitt virke i Kina, Mandsjuria, Korea, Mongolia og andre land. Vel 50 bodde i Shanghai og var ansatt i båter som trafikkerte den kinesiske kyst.

Nordmenn ble behandlet mildt, de fikk bo i egne hjem, men hadde daglig meldeplikt til japanske myndigheter. Det viste seg at norske statsborgere i perioden 1941-45 var innom nærmere 100 fangeleire i Det fjerne østen.

Videre drev de tyske kaperskipene "Orion", "Tor", "Michel" og "Komet" i Det indiske hav og i Stillehavet, og disse senket mange norske handelskip og tok mannskapet til fange. To norske skip "Tirranna" og "Madrono" var blitt kapret av tyskerne og japanerne og fungerte som oppholdssted for tilfangetatte norske sjøfolk.

Det forekom at fangentatte norske sjøfolk ble satt ombord i tyske skip og fraktet til Europa, der de som regel ble satt i land i Bordeaux. Herfra ble de som regel fraktet til Marlag und Milag Nord ved Bremen, der de enten ble værende til krigens slutt eller sendt hjem til Norge.

Noen nordmenn som ble torpedert av japanske skip gikk i alliert tjeneste i Filippinene. Andre nordmenn, blandt disse noen i Shanghai meldte seg som frivillige i britiske styrker.

Flere nordmenn i krigstjeneste for britiske eller amerikanske styrker havnet i krigsfangeleirer. Først ved årsskiftet 1945/46 ble det klart hvor mange nordmenn som hadde overlevd i japansk fangenskap.

13 norske fanger oppgis å være døde i Japan i boka Våre Falne 1940-1945. 16 nordmenn er oppgitt å være døde i Shanghai, 2 nordmenn døde i fengsel i Fillippinene.

Kilder

1. Nordmenn i fangenskap 1940-1945. 2. Våre falne 1940-1945