WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Nordmenn i fangenskap 1940-1945

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Nordmenn i fangenskap 1940-1945
Nordmenn i fangenskap 1940-1945, oppslagsverk utgitt 1995 av Universitetsforlaget med Kristian Ottosen som prosjektleder.
Fangeleire i Tyskland

Boka gir en samlet oversikt over nordmenn som ble fengslet under 2. verdenskrig, i hovedsak av tyskerne i Norge. Bokas innledningskapittel oppsummerer bakgrunnen for fengslingene. Det gis en oversikt over ulike typer fengsler i Norge og i utlandet, særlig i Tyskland. Nordmenn i fangenskap i fransk Vest-Afrika, Nord-Afrika, Sovjetunionen og Japan omtales også i oppslagsverket.

I alfabetisk rekkefølge gis opplysninger over fengslede nordmenn på over 600 sider. Den arrestertes navn, tittel, fødselsdato, arrestdato, fengselets navn, fangenummer, evt. militær grad og tittel, tidspunkt for dødsfall/henrettelse under 2. verdenskrig, evt. overførsel til andre fengsler og tidspunkt for dette, samt dato for evt. løslatelse.

Boka inneholder kart som viser fengslenes plassering.

Statens Datatilsyn ga i brev av 12.11.1987 Foreningen av politiske fanger 1940-45 tillatelse til å føre et personregister over tidligere politiske fanger.

Kilder

Nordmenn i fangenskap 1940-1945. Universitetsforlaget 1995. Kristian Ottoson.

Se også