WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Nordlandsfarerne

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk

Nordlandsfarerne, "Nordfarere", felles betegnelse for handelborgere fra Trondhjem som drev handel med fisk og kjøpmannsvarer i Nordland og Troms.

Allerede på 1500-tallet begynte handelsborgere fra Trondhjem å reise på sommerturer til fiskeværene nordpå. Etter hvert som bryggekjøpmennene i Bergen utover på 1600-tallet sluttet med å reise nordover, overtok Trondhjemsborgerne deres handelsplasser ("borgerleier") og deres omførselshandel. Trønderne drev flere former for handel; dels drev de lokal småhandel med brennevin, øl, tobakk, dels forsøkte de å kile seg inn som mellommenn mellom fiskerne og bryggekjøpmennene, dels forsøkte de å kjøpe opp den fisken bergenserne ikke var interessert i.

De borgerne som oppholdt seg nordpå i vår- og sommermåneder kaltes "nordfarere" eller "kremmere" eller "tremånedsborgere". Noen slo seg også ned hele året, og ble da kalt for "utliggerborgere" eller "utliggere".

Trønderne hadde loven på sin side, for også i Trondhjems byprivilegier ble det slått fast at borgerne hadde rett til å handle i Nord-Norge. Det var kong Christian I som i 1445 ga borgerne i Trondhjem rett til å handle i hele riket, samtidig som han stadfestet Hanseatenes privilegier til å handle tørrfisk med Nordland og Troms.

Da Trondhjem brant i 1681 ble det smalhans for mange innbyggere, men medvirket til at flere bygorgere reiste nordover, og i 1685 fikk de lov å ligge i vinterleie i Nordland på det vilkår at de nordover fraktet minst 120 tønner rug, bygg, mel, malt eller andre nyttige varer. men de måtte ikke dra til sildefjorder eller fiskevær med øl, brennevin eller tobakk. Resultatet ble at trondhjemsborgerne begynte å bygge våningshus og andre bygg nordpå. De søkte også til kirkestedene, tingstedene og fiskeværene. De satset på luksusvarer som brennevin, tobakk, piper, kulørte bånd og kniplinger. Men det ble bråk av dette og i 1686 mistet trønderne formell rett til vinterleie, noe de brydde seg mindre om.

Nordlandsfarerne spilte en viktig rolle i Trondhjems næringsliv helt til midten av 1600-årene. Fisk var den største eksportvare før trelast og kobber kom i gang. Nordlandsfarerne hadde små hus der de bodde mellom gamle Brattørgate og fjæra, før de i sesongen flyttet seg nordover:

 • Anders Robertsen var på fiskerleiet Brødløsnesset i Alstadhaug
 • Ole Christopher Giæver var på fiskerleiet Gibostad
 • Joen Stefensen Kihl var på fiskerleiet Bentsjord i Troms
 • Mogens Pedersn med borgerleiet Lovund på Helgeland
 • Ottar Halvorsen med leiet Steilo i Vesterålen
 • Hans Bersvendsen Norman med leiet Hanøy i Vesterålen
 • Cort Johansen med skipperhandelsleie i Troms fogderi
 • Joen Steensen med leiet Kvaløy i Brønnøy
 • Brynild Arntsen med leiet Stokmarnes
 • Clement Christophersen med leiet Hekkingen

I boka "Trondhjem før Cicignon" er listet opp følgende borgere som drev handel i Nordlandene. (se tall å kartet):

24. Niels Hansen Røst- nordlandsfarer, sønn av rådmann Hans Iversen Røst. Han var nordlandshandler med leiene Røst og Værøy

102. Hanns Andersen norlanzfahrer, sønn av borgermester Anders Christensen. 4. oktober 1662 kjøpte han handelsleiet Kvæfjord i Senja Fogderi

103. Christen Hansen Røst - nordlanzfahrer.

104. Anders Pedersen norfahrer. Han var nordlandshandler med leiet Skarvågen i Vesterålen.

107. Peder Svendsen nordfahrer.

172. Olle Jensen Nordlandsfahrer.

215. Cornelius Hansen. Utliggerborger i Senja, tok borgerskap 1672 som kjøpmann i Trondhjem.

262. Roe Andersen noerfahr.

263. Olle Pedersen norfahr. Namdalen

355. Morten Brynildsen, nordlandshandler.

374. Anders Morttens Nordlandz Fahr. Nordlandsfarer på Alte i Namdalen.

(374). Trond Pedersen Benkestok.

411. Daniel Hansen, nordlandsfarer med leiet Svolvær i Nordland.

414. Olle Olsen Nordfar.

418. Hanns Olsen. Han var nordlandshandler med leiet Sigerstad i Nordland.

En rekke handelssteder på kysten av Nordland og Troms har historikk knyttet til Trondhjemsborgernes aktiviteter i Nord-Norge.

Se også

Kilder

 • Nils Magne Knutsen. Nessekongene. De store handelsdynastiene i Nord-Norge. Gyldendal forlag 1988
 • Jon Henrik Lie/ Fin Serck-Hanssen. Væreiere og nessekonger. Handelssteder mellom Rørvik og Varanger.
 • Henry Berg. Trondheim før Cicignon. Gater og gårder før reguleringen 1681. Utgitt 1951