WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Nissens Arbeidshus

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Nissens Arbeidshus på Leütenhaven
Nissens Arbeidshus på Leütenhaven-revet 1984. Foto: Trondheim byarkiv
Nissens eiendom i Vollabakken 3 i 1966. Foto: Adresseavisen
Trondhjems Adressebok 1892

Nissens Arbeidshus, egentlig Hans Nissens og Hustru Stiftelse og Arbeidshus.

Stiftelsen ble opprettet av kjøpmann Hans Nissen (1724-1807) ved testamente av 1787.

Nissen drev en betydelig forretningsvirksomhet, som i tillegg til kjøpmannshandel også omfattet kjøp og salg av eiendommer og pengeutlån. Han testamenterte en betydelig del av sin store formue til en stiftelse, som fikk en grunnkapital på 69.036 riksdaler.

Stiftelsen trådte i kraft i 1850 og lot oppføre en stor stenbygning ved Leütenhaven, på Jensen legats grunn. Arbeidshuset åpnet i 1851. Husets formål var å gi trengende av begge kjønn mulighet til arbeidsfortjeneste.

Arbeidshuset drev vedutsalg, og klientene hugde veden. Dessuten drev man fjærrenseri, snekkerverksted og produksjon av klær og leker.

I 1930-årene omfattet produksjonen 70.000 dukker og teddybjørner pr. år.

Under 2. verdenskrig ble stiftelsens forstander Torleif Nissen, avsatt av NS-myndighetene, men han ble gjeninnsatt igjen, da statuttene for stiftelsen bestemte at forstanderen alltid skulle være en etterkommer av slekten Nissen.

Abeidshuset ble avviklet etter den andre verdenskrig, da fremveksten av velferdsstarten gjorde slike institusjoner overflødige. Bygningen ble i noen tid som venteværelse og ekspedisjonslokale for Rutebilstasjonen, før den ble revet.

Stiftelsen fikk frigjort kapital ved salget og investerte i oppføring av et hybelhus i Vollabakken 3, med opprinnelig 80 leiligheter, senere redusert til 69.

Kilde

  • Terje Bratberg.De sosiale institusjoner på Kalvskinnet. Årbok 2016 Arbeiderbevegelsens historielag i Trøndelag.