WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.


WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.

Nils Rosing Parelius (1753-1799)

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Hopsjøbrygga
Kjøpmann, skipsreder og sjørøver Nils Rosing Parelius (7.4.1753 - 5.11.1799), sønn av kjøpmann Rasmus Rosing Parelius (1708-1780) og Elisabeth Catharina Bernhoft (1717-1795). Gift 1781 med Margrethe Elisabeth Buch (1763-1868), datter av kaptein i infanteriet Christian Ulrich Fredrich Buch, (ca 1714-1778) og Johanne Hansdatter Colbjørnsen (1728-1802. Bror til Jacob von der Lippe Parelius. Barn:
  • Elsebe Cathrine Parelius 1783-1821
  • Rasmus Nielsen Parelius, sogneprest til Hemne ?1787-1839
  • Petronella Parelius ? 1790-
  • Marcelia Hegge Parelius 1791-1827
  • Marcus Parelius ?1794-
  • Georgina Ulrikka Parelius ?1796-1840
  • Margrethe Elisabeth Parelius 1798-1854
  • Johanna Colbjørnsen Parelius ?1800-

Hitterslekt. no beskriver:

Nils Rosing Parelius overtok handelsstedet Hopsjø med tilliggende eiendommer da faren døde i 1780, men moren satt i mange år som den formelle eier, og først i 1792 fikk han skjøte på "Borgerlejet Hopsøen med Hopen og 10 Husmandspladser skyldende 1 1/2 Spand". Handelsstedets mangeartede virksomhet fortsatte under hans ledelse, og han drev en vidstrakt internasjonal handelsvirksomhet. Han fraktet bl.a. fiskeprodukter på egne skip til Frankrike og Spania. Og returfrakten besto både manufaktur, brennevin og vin, salt, sukker, krydder, tobakk, og noe frukt. Han var kommisjonær for flere av de største Bergenske handelshus. Overfor de mindre handelsmenn på Hitra var Niels nærmest å anse som grossist, og fra Hopsjø hentet de en del av sine butikkvarer. Han var kjent som et arbeidsjern, som sin far, men hadde også administrativ styrke.

Det var Niels som anla "Margrethes Minde", en kombinert jakt- og lystresidens. Den toetasjes hovedbygningen var omgitt av et haveanlegg etter fransk mønster, med snorrette ganger som forbandt sirkelformede anlegg og en kunstferdig oppført steinmur i mange hundre meters lengde. Den opprinnelige hovedbygningen ble senere flyttet til Øvre Meland hvor den fortsatt står.

Tradisjonen holder liv i Niels Parelius på grunn av den store smugleraffæren på 1790-tallet. Han fikk bygget en kjeller i en fjellrevne like ved Margrethes Minde. Den naturlige revnen var blitt forhøyet med steinmurer som delvis står den dag i dag. En del av smuglervarene var bragt i sikkerhet i kjelleren, men det meste av den verdifulle lasten ble beslaglagt, og for dette ble han ilagt en klekkelig bot, som slukte en stor del av hans kapital, og som truet med å ruinere handelsstedet. Han skal også ha blitt lagt i bolt og jern, og til slutt måtte han gå hjemme på Hopsjø i fangedrakt. En annen versjon beretter at han måtte møte til preken i kirken 1. juledag i fangedrakt. Imidlertid så fikk hans venn, sogneprest Brodtkorp, skjøvet tiden for gudstjenesten fram, så da menigheten kom til kirken, fikk de høre at den forlengst var over. Dermed ble de snytt for det sjeldne syn. Eller så var det slik at han betalte andre for å sone sin dom, slik det var på den tiden. Niels døde kort tid etter denne affæren.

Fra 1792 var Niels Rosing Parelius kjøpmann på Hopsjø - det mest kjente av de gamle handelssteder på Hitra, og som ble et av de største på Trøndelagskysten. Niels ble nesten som en småkonge å regne og drev en vidstrakt handel i inn- og utland, med frakt av fiskeprodukter på egne skip både til Frankrike og Spania. Basen hans for de større skipene var i Kristiansund.

Det kunne skrives en hel bok om Niels Parelius, hvor alt ikke ville være like aktverdig. Det var på hans tid forholdsvis stor utenlandsk skipstrafikk på Hitra, og i flere år drev Parelius regelrett sjørøveri og bedrev kapring av russiske seilskip. Disse ble ribbet for varer og utstyr, og mannskapet ble drept. Det hendte at russiske skip ble funnet drivende i Frøyfjorden, tomme og forlatte. Men to av disse kaprede seilskipene beholdt han som sine egne. Ofte ble det også brukt lys for å narre skipene opp på land. Parelius ble omsider tatt for sin virksomhet, men med hans sosiale status ble straffen bare av økonomisk karakter. Men en stor del av hans kapital gikk likevel med til dette oppgjøret, og det endte nesten i ruin.

Smugling var ikke uvanlig, og var heller ikke fremmed for Niels Parelius. I en bergkløft ved "Margrethes Minde" var det laget et gjemmested for varene, som oftes var brennevin.

"Margrethes Minde" var navnet på en kombinert jakt- og lystresidens som Niels Rosing bygget på en lysning noen km fra Hopsjø - inne i skogen. Rundt denne ble det anlagt en praktfull hage. Sjeldne trær ble plantet og en 400 meter lang steinmur ble bygget omkring anlegget av straffanger som ble hentet fra Trondhjem Tugthusanstalt. Store løvtrær står ennå rundt stedet og minner om en enestående idyll i Hitras Villmark.

Kilde

Eksterne lenker