WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Nils Lefring

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Nils Lefring
Nils Lefring (5.6.1888 i Trondheim - 1959 i Strinda) var sønn av sjømann Oscar Olsen og Clary Halvorsen Lefring. Fikk ved bevilling av 6.2. 1917 tillatelse til å anta morfarens gårdsnavn som familienavn.

Gift 1) i Østre Bærum 16.9. 1917 med Lilly Jacobine Larssen, f. i Trondheim 26.10. l895, d. der 23.2.1922, datter av vognmann Wilhelm Oskar Larssen og Karen Serine Digre; gift 2) i Kristiania 29.7.1924 med Hjørdis Bagger, f. i Brunlanes 26.4.1893, datter av overrettssakfører Hans Christian Bagger og Hanna Josefine Fredrikke Nielsen. Far til Elsa Lefring og Arne Lefring.

Efter å ha tatt middelskoleeksamen i 1903 var Nils Lefring i 7 år embedskontorist ved Vardø politikammer og tok herunder eksamen ved Vardø tekniske Aftenskole 1908. Han kom så som privatist inn i 2. klasse ved Bodø gymnasium, hvor han tok artium på reallinjen 1911.

Nils Lefring ble immatrikulert ved NTH 1911, eksamen ved Maskinavd. 1916. Assistent i beskrivende geometri samme sted 1913-1916, hvorfra han blev uteksaminert 1916 med hovedkarakter S. tf. (1,1) med innstilling - det beste eksamensresultat som hittil var opnådd ved høiskolen.

1917-1923 ansatt ved Thunes mekaniske verksted, Oslo, hvor han arbeidet med motorkonstruksjon. 1923-25 verk. ingeniør ved Statens teknologiske institutt. 1926-30 studier i mekanisk teknologi ved Technische Hochschule, Berlin og ved Kaiser Wilhelm Institut für Metalforschung. I denne tiden hadde Lefring utdanningsstipend fra NTH. Dr. ing. i Berlin 1930.

Utnevnt til professor i Mekanisk teknologi ved NTH 1/7 1930. Hans forskningsvirksomhet etter 1930 dreiet seg vesentlig om metallbuesveising av bløtt konstruksjonsstål. Aktiv ved opprettelsen av Norsk sveiseteknisk forening. – Lefrings virke falt vesentlig innenfor de tre institusjoner: Statens teknologiske institutt, Norges tekniske høgskole og Norsk sveiseteknisk forening.

var en mann med sjelden energi, fremragende begavelse og den grundigste utdannelse. Men han var ingen tørr, ensidig fagspesialist. Under studietiden var han en ivrig deltager i Studentersamfundet Trondhjem og særlig i samfundsorkestret, hvor han var dirigent. Han var også formann i Studentersamfundets visebokkomite. Han inntok videre en meget fremskutt stilling innen Den norske Ingeniørforening, hvor han er styremedlem i NIF Trondheim Avdeling og siden 1936 viceformann. S. å. blev han medlem av Den norske Ingeniørforenings representantskap. Han var tillike dennes representant i Norges Standardiserings- Forbunds sveisekomite.

I 1957 ble Lefring tildelt ridderkorset av St. Olavs orden.

Familien bodde i Jonsvannsvegen 28.

Kilde

  • 1. Vi fra NTH. De ti første kull 1910-1919. Georg Brochmann. Dreyers forlag 1934
  • 2. DIS Sør-Trøndelag. Folketelling Trondheim 1925, Strinda 1934
  • 3. Privatarkiv nr. Tek 21
  • 4. Norsk biografisk leksikon, bind, side
  • 5. Olaf Devik. NTH 50 år