WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Nils Henrik Eggen

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Nils Henrik Eggen
Nils Henrik Eggen (28.8.1931 i Trondheim- 19.7.2020), sønn av . Gift 15.3.1957 med Berit Walbø. Barn: Anne Berit, Toril.

Nils Henrik Eggen vokste opp på Bakklandet, der hans far drev agentur før 2. verdenskrig, og senere ble direktør for Gartnerhallen. Hans mor vokste opp på Levanger der hennes far var stasjonsmester.

Nils Henrik Eggen er utdannet arkitekt fra Norges Tekniske Høyskole (NTH) der han avla avgangseksamen i 1957. I studietiden var han læregutt hos arkitektene Guldahl og Bergersen i 2 år. Etter eksamen tok han Befalsskolen og tjenestegjorde i Tysklandsbrigaden. Etter hjemkomsten derfra fikk han ansettelse hos arkitekt Herman Krag. Der var han fra 1957 til 1960.

Han arbeidet som som arkitekt hos Eva og Nils Koppel i Danmark før han i vendte tilbake til Norge, der han fikk lærerjobb ved arkitektavdelngen ved NTH. I 1963 etablerte eget arkitektkontor i Murgården i Thomas Angells gate. I 1968 flyttet firmaet fra Murgården til Havstein gård. Låven på Havstein Vestre ble omgjort til kontorbygg. I 1987 ble den privateide praksisen endret til aksjeselskap. Arkitektkontoret fikk da navnet Nils Henrik Eggen Arkitektkontor A/S. I 1997 ble Ivar Cornei og Jon Morten Breidablikk tatt opp som kompanjonger. Firmaet endret da navn til Eggen arkitekter A/S.

I Norge har han vært særlig virksom i Trondheim. Hans arkitektkontor, Eggen Arkitekter A/S, har tegnet besøkssenteret ved Nidarosdomen og sto bak gjenoppbyggingen av Erkebispegården. Innen kirkearkitektur har Eggen også stått bak Kolstad kirke, Lahpoluoppal kapell og Rognsund kirke. Han har tegnet en rekke skole- og undervisningsbygninger, blant annet Olavsgården kurs- og konferansesenter, undervisningsfløyen ved Dronning Mauds Minnes Høgskole, Steindal skole, Markaplassen skole , Romulslia skole og Sjetne skole, samt Bygningsingeniøravdelingen ved NTH og Ørland ungdomsskole. Han står videre bak Kautokeino fjellstue,Havstein bo- og servicesenter, Trondheim Spektrum og Teglverkstunet Borettslag.

Eggen er æresmedlem i Norske arkitekters landsforbund. Arbeidet med besøkssenteret ved Nidarosdomen ble i 2006 hedret med Trondheim kommunes byggeskikkpris.

Det kongelige hoff kunngjorde 20. februar 2008 at kongen har utnevnt Nils Henrik Eggen til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden «for hans innsats for norsk arkitektur.»

Kilde

  • 1. Byåsminner 2017
  • 2. Wikipedia
  • 3. Omtale i Adresseavisen 28.7.2020

Eksterne kilder