WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Nikolay Jenssen

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Jens Nikolay Jenssen

Kjøpmann Jens Nikolay Jenssen (14.12.1792- 29.8.1867) var sønn av Jenssen-slektens stamfar Matz Jenssen (1760-1813) og Anna Bernhardine Schjelderup Dorenfeldt (1763-1846). Han ble gift med Bernhardine Catharine Elster (26.8.1798- 19.7.1886), datter av amtmann i Nordre Trondhjems amt, Christian Elster. Barn:

  • Mathias Christian Jenssen (3.7.1821- 29.5.1822),
  • Grosserer Mathias Kristian Jenssen (30.10.1823 - 13.11.1899), gift med Henriette Katrine Kaasbøl(23.5.1829- 12.11.1876)
  • Anna Christence Jenssen (30.10.1825- 27.2.1894). Hun gift med Anton Getz.
  • frøken Hanna Caroline Jenssen (4.6.1828- 6.4.1903),
  • Ingeniør Lauritz Nicolay Jenssen (6.4.1830- 5.2.1891),
  • Berhardine Frederikke Jenssen (5.1.1833- 1834),
  • frøken Berhardine Frederikke Jenssen (22.3.1835- 27.3.1915),
  • Overettssakfører Georg Benjamin Jenssen (19.11.1840- 14.9.1886 i Levanger),

3 søsken: Anton Petersen Jenssen (1794-1862), Hans Peter Jenssen (1797-1868), Lauritz Dorenfeldt Jenssen (1801-1859).

Jens Nikolay Jenssen gikk ut av forretningen i 1837 og grunnla sin egen, idet han overtok den store skogdriften Verdalsbruget og Mostadmarken gods med mer.

Jens Nikolay Jenssen var medlem av Norges Banks representantsskap 1827-39 og var direktør 1851-63. Han var direktør i Trondhjems Sparebank 1825-32 og 1847-50. I 1845 fikk han tilbud om å bli medlem av Regjeringen, men avslo.

Nicolay Jensen var ordfører i Trondheim i 1842, 1847,1848.

Se også: Handelsslekten Jenssen

Kilder

  • 1. Henrik Mathiesen. Trondhjems ordførere og viceordførere 1837-1919.
  • 2. Norsk biografisk leksikon bind side 26


Ordførere i Trondheim kommune

Jacob Roll - Balthazar Schnitler - Jacob Roll - Balthazar Schnitler - Nikolay Jenssen - Samuel Severin Bætzmann - Fredrik Moltke Bugge - Hans Peter Jenssen - Nikolay Jenssen - Fredrik Moltke Bugge - Samuel Severin Bætzmann - Johan Christian Grabow - Fredrik Georg Lerche - Hans Georg Colbjørnsen Meldahl - Christian Petersen - Einar Gram - Ove Guldberg Høegh - Fritz Lorck - Aage Schavland - Ove Christian Roll - Fritz Lorck - Michael Getz - Fritz Lorck - Carl Arnoldus Müller - Christian Hirsch - Johannes Musæus Nissen - Christian Hulbert Hielm - Christian Hirsch - Jens Ludvig Paul Flor - Karl Bugge - Christian Hulbert Hielm - Johan Bergh - Marius Friman Bøckman - Bernhard Konrad Bergersen - Ingebrigt Buaas - Sverre Olafssøn Klingenberg - Carl Nielsen - Christian Knudtzon Schaanning - Bernhard Konrad Bergersen - Andreas Berg - Hans Jørgen Bauck - Christian Thaulow - Andreas Berg - Odd Sverressøn Klingenberg - Ole Konrad Ribsskog - Einar Dahl - Francis Kjeldsberg - Kristian Bryn - Andreas Moe - Johan Cappelen - Harald Pedersen - Ivar Skjånes - Olav Bergan - Sverre Colbjørnsen Stokstad - Ivar Skjånes - John Aae - Olav Gjærevoll - Odd Sagør - Kaare Tønne - Axel Buch - Olav Gjærevoll - Anne Kathrine Parow - Per Berge - Marvin Wiseth - Anne Kathrine Slungård - Liv Sandven - Rita Ottervik- Kent Thomas Hågensen Ranum