WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Nidarvoll skole

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Nidarvoll skole.
Dato for postkortet er ukjent, viser trolig den eldste bebyggelsen.
Nidarvoll skole: Gymnastikkbygningen fra 1939
Nidarvoll skole i 2008
I oktober 2008 ser vi Nidarvoll skole fra øst i krysset mellom Klæbuvegen, Bratsbergvegen og Leirfossvegen.
Foto: Jan Habberstad

Nidarvoll skole ble åpnet i 1884.

Strøket ved dagens Nidarvoll var en parsell (da med navnet Vold) som ble fradelt gården Sluppen i 1883, og solgt til Strinda kommune for bygging av skole. I 1884 ble den nye skolen – da under navnet Volden skole åpnet - og ny skolekrets opprettet. Navnet ble i 1885 skiftet til Nidarvold, som senere også bydelen kom til å bli kalt.

Skolekretsen var da et jordbruksdistrikt med spedt bosetning, og skolen startet med bare 81 elever. Tidligere hadde elevene i strøket gått i Steinaunet skole (ark Jacob Digre) - Steinanvegen 99 - opprettet 1863 som en følge av landskoleloven av 1860.

Etter byutvidelsen i 1892 skjedde en stor byggeaktivitet like utenfor den nye grensen, i området Tempe-Valene, noe som medførte et raskt stigende elevtall. I 1956 ble Lialøkken skole som lå ved Eklesbakken, slått sammen med Nidarvoll. Lialøkken ble nedlagt og elevene flyttet til Nidarvoll.

Skolen er utbygd i mange etapper: første bygning stod ferdig i 1884, det var den gamle hovedbygningen ved Leren kromfabrikk som hadde blitt revet og flyttet. Denne var i bruk helt til den ble revet i 1969. Neste trinn var den såkalte ”Gulskolen” som ble tatt i bruk 1904, og utvidet i 1935 (S.S. Gjervan/ ark. Ingvald Ystgaard). En funkisinspirert gymnastikkbygning ble tatt i bruk 1939 (ark. F.W. Rode), og et betongbygg i forlengelsen av gymsalen stod ferdig i 1956 (ark. Hermann Semmelmann). Gymsalen ble også oppusset og tilbygd 1984.

Under krigen ble skoleanlegget brukt av tyskerne, bl.a av etterretningstjenesten.

I forbindelse med gjennomføringen av 9-årig skole fikk Nidarvoll et nybygg i 1961, den litt brakkeaktige husrekken med pulttak – også kalt ”vinkelbygget” - som i dag ligger langs Bratsbergveien, for øvrig en bygningstype som nå begynner å bli sjelden. Siste utbygging, tre sammenkjedede énetasjes kvadratiske blokker med flatt tak, stod ferdig i 1966 (ark. Helge Abrahamsen, Hans Grinde og René Philippe). På dette tidspunkt – før den nye Nardo skole tok av for presset - hadde skolen hele 1200 elever. Sistnevnte bygninger ble mot slutten av 1990tallet utbedret i regi av Studio 4 arkitekter AS, og fikk da også nye inngangspartier.

Skolens første lærer var Jon Evensen.

I 2021 vedtok Bystyret i Trondheim at Nidarvoll skole og Sunnland skole begge skal få nye lokaler, samlokalisert på tomten til dagens Nidarvoll skole. De nye skolene får plass til 1.000 elever, og blir planlagt for å romme ytterligere 300 elever.

Se også

Kilde