WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Nedre Bakklandet 16-gml

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Nedre Bakklandet 14 og 16 - De hvite lave husene til høyre i bildet.Ukjent fotograf, ukjent årstall Kilde: Trondheim Byarkiv

Nedre Bakklandet 16

Det kan virke som om rivingsiveren var større i den kommunale administrasjonen enn blant kommunens politikere. Skal man legge innleggene i Adresseavisen til grunn for en vurdering av hvordan innbyggerene i kommunen så på Bakklandet sin framtid, var det stor oppslutning om vernetanken. Velforeininga var aktiv og arrangerte støttekonsert for vern av Bakklandet (Adresseavisen 1977.05.13b). Inntektene gikk til oppussing av okkuperte hus. Det ble arrangert underskriftskampanjer og velforeininga arrangerte også gatefester og "Bakklandskveld" som medvirket til å styrke det sosiale miljøet og samholdet på Bakklandet.

Trondheim kommune virket i mange av disse rivingssakene arrogant og ignorant overfor verneinteressene og innbyggerene i bydelen. Den 10. mai 1972 vedtok bygningsrådet riving av Nedre Bakklandet 16, men velforeininga klaget til Fylkesmannen på vedtaket. I møte 5. juli vedtok bygningsrådet å se bort fra anken da "en del av bebyggelsen er alt revet". Den 6. oktober skrev Fylkesmannen at han ikke fann noen grunn til å ta standpunkt til klagen "siden en har fått opplyst at bebyggelsen på Nedre Bakklandet 16 ble revet i løpet av juli måned i år." (Sinding-Larsen 1974.05.24).


Kilde

  • 1. Trondheim byleksikon
  • 2. Trondhjemske samlinger. Trondheim historiske forening 1964
  • 3. Trondheim Byarkiv på Flickr

Eksterne lenker