WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Naturen forteller historie

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Strinda den gang da
Naturen forteller historie
Tømmerholt
Årbok for
Strinda historielag
2001
Sidetall 4
Forfatter Ragnhild E. Lande
Overskrift Naturen forteller historie
Tømmerholt fra rydningen til vår tid
3 stikkord Tømmerholt
Estenstadmarka
Utmarksdrift

Gården Tømmerholt ble beskrevet av Ragnhild E. Lande i en artikkel "Naturen forteller historie. Tømmerholt fra rydningen til vår tid" i Årboka Strinda den gang da for Strinda historielag 2001. Artikkelen er på 4 sider.

Den omtaler analyse av pollendiagram fra området som viser utviklingen av vegetasjon over lang tid. I Aslak Bolts jordebok fra 1430 var både Estenstad og Tømmerholt ødegårder, og gårdene ble først gjenryddet etter 1559.

1 foto og 1 illustrasjon er gjengitt i artikkelen.

Kjøp Årboka

Årboka 2001 får du kjøpt her

Intern lenke

Artikkelen finner du her