WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Nardo

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk

Nardo er en bydel i Trondheim (tidligere i Strinda kommune). Nardo ligger sør for selve Midtbyen og øst for Nidelva. Området Nardo strekker seg fra Lerkendal i nord og til Risvollan i sør.

Opprinnelig var Nardo distrikt etter 1964 ett av seks politisk/administrative sentra. I nord avgrenset av Stavne- Leangenbanen, i vest avgrenset av Nidelva, i øst av Strinda distrikt. Grensen fulgte deretter Strindamarka mot Jonsvatnet, og fulgte denne mot sørenden og fram til Hestsjøen og kommunegrensen til Klæbu, deretter langs Amundsbekken til Nidelva.

Med tiden har det endret seg en del hvilke områder som regnes til Nardo. Tendensen er at Nardo har strukket seg sørover, handlesenteret Nardocenteret har bidratt mye til dette. Omkjøringsvegen og Nardokrysset deler bydelen i to deler hvor den søndre er det området de fleste i dag mener med Nardo. Området nordvest for Omkjøringsveien omtales nå ofte som Sunnland. Nardo distrikt derimot er mye mer: Nidarvoll, Bratsberg, Hoeggen, Nardo og Steinan.

Navnet Nardo ( Njardarholl i norrønt) betyr "Njords høyde" skriver seg fra norrøntid og man regner med det lå et gudehov tilegnet Njord her.

I Nardo inngår også områdene Nardosletta, Vestlia, Othilienborg og Steinan studentby

Nardo. Foto: Jan Habberstad

Den østre del av Nardo ligger ved Omkjøringsvegen. Bildet er tatt fra Nissekollen.

Gårdsnavnet

Nardo omfatter flere gårder med gårdsnummer 66- 70 på platået mellom Gløshaugen, Moholt og Sunnland.

Nardo Søndre(Lille) 70/1
Nardo Øvre (Østre) 68/1
Nardo Vestre 67/1
Nardo Nedre 66/1
Nardo Søndre 69/1


Kilde

  • 1. Strinda bygdebok 1. bind
  • 2. Trondheim byleksikon
  • Wikipedia


Se også