WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Namsos Dampskibsselskab

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
DS «Kysten» er et kystruteskip bygget ved Trondhjems Mekaniske Værksted som byggenummer 139. Skipet ble levert til Namsos Dampskibsselskap i 1909 og satt i rute mellom Trondheim og Namsos. Ruten hadde 45 anløp og turen tok nesten to døgn
D/S Aafjord ble bygget ved Akers Mek. Værksted i 1914 for Namsos Dampskibsselskab for ruten Trondhjem - Namsos

Namsos Dampskibsselskap stiftet 23. august 1879 i Namsos. 11 år senere etableres Namdalens Aktie Dampskipsselskap i 1890, og de to selskapene driver transport av gods og passasjerer side om side i nesten hundre år inntil de fusjonerer i 1970 under navnet Namsos Trafikkselskap (NTS).

Selskapene fikk felles disponent åtte år tidligere, og i 1965 blir den første landbaserte aktiviteten etablert – ei skolebussrute i Nærøy. Den første godsbilen settes i drift i 1971 og gjør NTS til en aktør innenfor transport av gods både på sjø og land.

Det 4de lokalskib som kom i rutefart på Trondhjem var d/s «Namsen» som blev anskaffet av Namsos Dampskibsselskap 1868. Dette selskap blev oprettet på Namsos den 29. april 1867 av konsul Johan Sommerschield, handelsmann N. Bjørum og skybsbyggmester Salvesen som var selskapets første direksjon. Aktiekapitalen var 7000 spesiedaler.

Ambulansevirksomheten etableres i 1994 og blir etter hvert det største forretningsområdet i NTS-konsernet fram mot avvikling i starten av 2013.

Avviklingen kom som en naturlig konsekvens av at de regionale helseforetakene vedtok å overta driften i egen regi.

Året 2008 fremstår som et veiskille for NTS i lys av at kollektivtransport på sjø blir fisjonert ut til FosenNamsos Sjø. Med dette settes det et foreløpig punktum for 129 års maritim virksomhet i egen regi. Samme år investerer man i brønnbåtrederiet Norsk Fisketransport.

Med det offentliges bebudete overtakelse av ambulansedriften, samtidig som at lastebilvirksomheten legges ut for salg etter flere år med svake resultater, ser det på vårparten i 2012 dystert ut med tanke på videre drift for NTS.

Investeringer i 2012 og 2013 gir imidlertid ny vind i seilene for NTS-konsernet: Godsbilvirksomheten styrkes ved kjøpet av Sunde Transport (nå NTS Transport etter fusjon med Namdalske) etter at det blir satt en stopper for salget av Namdalske. Samtidig blir innsamling og transport av husholdningsavfall et nytt forretningsområde når Sunde Renovasjon (nå NTS Miljø) kjøpes. Sjøverts transport blir reetablert når fraktselskapet Folla Sjøtransport blir oppkjøpt, og når man ikke lenge etter investerer ytterligere kr 100 millioner i Norsk Fisketransport – foreløpig det fjerde datterselskapet i NTS - er det igjen den maritime virksomheten som preger konsernet.

I 2008 fisjonerte Fosen Trafikklag ASA og Namsos Trafikkselskap ASA ut sine sjøverts virksomheter fra morselskapene og etablerte egne datterselskaper. Disse ble så slått sammen til et selskap og 11. september 2008 ble FosenNamsos Sjø AS stiftet. Dette var i forbindelse med endring av selskapsstrukturen til morselskapene og hvor Fosen Trafikklag ASA ble etablert som et rendyrket holdingselskap. Selskapsnavnet ble endret til Fosen ASA. I 2009 ble Fosen ASA fusjonert inn i Torghatten ASA.

Se også

Kilder