WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


NTNU

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk

Norges teknisk-naturvitskaplege universitet, NTNU ligger i Trondheim. NTNU er det nest største av de seks universitetene i Norge, og har hovedansvaret for den høgre teknologiutdanninga i landet. Ved NTNU er den teknologiske kunnskapen i Norge samlet. I tillegg til teknologi og naturvitskap har NTNU et rikt fagtilbud i samfunnsvitskap, humanistiske fag, realfag, medisin, arkitektur og kunstfag. NTNUs forskning er kjennetegnet ved teknologisk spisskompetanse, faglig spennvidde og tverrfaglig tilnærming.

NTNU består av sju fakultet med til sammen 53 institutt. Institusjonen har ca 20 000 studenter og 4300 årsverk, av dette 2500 årsverk i undervisning og forsking. NTNU har over 100 laboratorier og driver kontinuerlig ca. 2000 forskingsprosjekt. De to største avdelingene på NTNU er Gløshaugen (tidligere NTH) og Dragvoll (tidligere AVH).

Hvert år tar NTNU opp 7000 studenter til hel- og deltidsstudium. Det blir hvert år avlagt til sammen 3000 bachelor- og mastergradseksamener, samt ca 250 doktorgrader.

NTNU har et tett samarbeid med SINTEF, en av Europas største frittstående forskingsinstitusjoner. Mange av forskerne bidrar på prosjekt begge steder. På 17 fagområder skjer samarbeidet gjennom såkalte geminisentre, der fagmiljø som ligger nær hverandre, samarbeider ved å dele kunnskap og laboratorium. En annen stor samarbeidspartnar for NTNU er St. Olavs Hospital.

NTNU ble grunnlagt i 1996, da Norges tekniske høgskule (NTH), Den allmenvitenskapelige høyskolen (AVH), Vitenskapsmuseet (VM), Det medisinske fakultetet (DMF), Kunstakademiet i Trondheim og Musikkonservatoriet i Trondheim ble slått sammen. Før sammenslåingen hørte NTH, AVH, DMF og VM inn under Universitetet i Trondheim (UNIT), som var en betydeleg løsere organisasjon enn NTNU.

Kilde

  • 1. Wikipedia


Eksterne lenker