WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.


WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.

NRK Trøndelag

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Radiostasjonen på Tyholt, interiør 1934.
Foto: Hilfling-Rasmussen/NTNU UB Lisens: CC BY-NC-SA 4.0 ID: HI-v-32467-09_01
Kart over Trøndelag kringkaster
NRK. Statens Telegrafvesen overtok Tyholt gård i 1921, og oppførte i 1930 Trøndelag kringkaster her. Anlegget omfattet sendestasjon og to master. Senderen var fra starten av en mellombølgesender med en kapasitet på 1,5kW. Den ble allerede samme år erstattet med Marconisender på 20kW. De første sendingene gikk på luften 4. mai 1930.

Trøndelag kringkaster gikk 1933 inn i det nyopprettede Norsk Rikskringkasting. Det gamle anlegget på Tyholt ble revet 1979.

De første to radiostudioene i Trondheim lå i Strindens Sparebanks bygning i Søndre gate 13. NRK holdt til her til 1959, da virksomheten ble flyttet til Bøndernes hus (Kongens gate 30). 1987 flyttet man inn i det nye kringkastingshuset på Tyholt.

Da NRK utvidet sitt radiotilbud fra en til to kanaler 1984, ble Program 2 lagt til Trondheim, og året etter stod det nye radio- og telekommunikasjonstårnet Tyholttårnet ferdig. NRK har i dag lokaler for Pl, P2, Petre og NRK Sør-Trøndelag (distriktskontor for radio og fjernsyn) på Tyholt. Tyholt er hovedsete for to av NRKs tre kanaler (P1 og Petre).

Det nåværende kringkastingsbygget stod ferdig 1987 (ark. Holters arkitektkontor v/Jan Bauck). Det rommer studioer, kontorer og tekniske rom, og huser i alt ca. 220 medarbeidere.

Se også

Kilde

  • Trondheim Byleksikon 1996