WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


NIF Trondheim Avdeling

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Logo NIF

NIF Trondheim Avdeling var en av de mange avdelingene i Sivilingeniørforeningen. Avdelingen ble opprettet 3.november 1911 under navnet Den Norske Ingeniør og Arkitektforening (NIAF).

På ekstraordinær generalforsamling 29.3.1912 ble gruppens navn forandret til NIAF Trondhjem avdeling. Da hovedforeningen på representantskapsmøte i Trondhjem 26.9.1913 forandret sitt navn til Den Norske Ingeniørforening (NIF), idet arkitektene dannet sin egen landsforening, ble avdelingens navn endret til NIF Trøndelag forening.

Byens navn ble endret i 1931 og såvel Trondhjems avdeling og Trondheim avdeling er blitt benyttet som navn på avdelingen. På hovedmøte 12. februar 1936 ble avdelingens navn forandret til NIF Trøndelag avdeling.

Sivilingenørene i Nord-Trøndelag fylke fikk opprettet sin avdeling 9.oktober 1951, men NIF Trøndelag avdeling var forsatt navnet på Sør-Trøndelags avdeling. Men den 25. april 1979 ble navnet endret til NIF Trondheim avdeling.

Hovedforeningen skifter navn fra NIF til Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening i 2004, og dette førte til at navnet ble endret til TEKNA- Trondheim avdeling.

Logo NIF
Trondheim avdeling

I forbindelse med foreningens 50- års jubileum i 1961 ble det utgitt en egen jubileumsbok "NIF Trøndelag avdeling gjennom femti år."

Da avdelingen fylte 75 år i 1986 ble det utgitt et eget festskrift.

I 1988 hadde Trondheim avdeling følgende kontaktpersoner i NIFs ervervsgrupper - 1988.

I de første åren inntil 1917 ble møtene holdt i Trondhjems Tekniske Forening sine lokaler i Frimurerlogen. Fra 1917 til 1923 ble møtene avholdt i Militærforeningen. Fra desember 1922 fikk foreningen leie lokaler i klubselskapet Harmoniens store lokaler på Torvet, men dette brant i 1943. Senere ble møtene holdt i Handelstandens Hus og i Studentersamfundet, inntil nye lokaler i Harmoniens Hus i Prinsens gate stod ferdig. Denne bygningen brant ned i desember 1967. Fram til høsten 1971 ble så Lerchendal gård benyttet, senere Kunstindustrimuseet og andre lokaler.

I 1987 og 2002 ble Trondheim Avdeling kåret til Årets Avdeling i NIF. Avdelingens sekretær og kasserer gjennom mange år, Arthur Nordmark ble tildelt æresmedlemskap i 1987. Karl Stenstadvold ble utnevnt som æresmedlem i 1977.

Avdelingen fyller 100 år 3. november. Det er utgitt en egen 100-årsberetning "Tekna i 100" i denne sammenheng.

Avdelingens formenn:

1912-1914 Driftsbestyrer Jon Garstad
1914-1916 Overingeniør Worm Hirsch Darre-Jenssen
1916-1917 Overingeniør Jacob Moe (30.7.1861-15.4.1931)
1917-1918 Direktør Sigurd Pauss - direktør (21.03.1873-1952)
1918-1919 Professor Alf Gjessing (1864-)
1919-1920 Overingeniør Worm Hirsch Darre-Jenssen(7. 12.1870 i Strinda-30.4.1945)
1920-1925 Stadsingeniør Trygve Thesen (1878 -8.5.1956)
1923-1925 Ingeniør Johan Mikal Jørgensen (12.9.1889-)
1925-1927 Professor Kolbjørn Heje(1871-1947)
1927-1929 Professor Hans Ramm Mørch (26.9.1883-1946)
1929-1933 Stadsingeniør Trygve Thesen (1878- 8.5.1956)
1933-1936 Overingeniør Torbjørn Jemtland( 24.6.1895 i Furnes - 03.03.1977 i Oslo)
1936-1939 Ingeniør Edvard Harboe (30.8.1893 på Hamar-1968 i Trondheim)
1939-1941 Ingeniør Jacob Salberg (12.4.1892 - 18.8.1964)
1941-1945 Professor Karl Martin Faye-Hansen (16.3.1879-14.4.1960)
1945-1948 Professor Henry Charles Nørris Ingeberg (24.2.1896- 2.10.1948)
1948-1950 Overingeniør Eivind Kierulf (28.06.1911-3.9.1980)
1950-1951 Professor Are Hagemann (2.6.1900 i Steinkjer - 16.9.1986)
1951-1953 Sivilingeniør Ove Skaug (10.11.1912- 2005)
1953-1955 Direktør Thorvald Selmer (22. 5. 1913 i Trondheim - 10.1.1982 i Oslo)
1955-1957 Overingeniør Lars Ustad (23.5.1900 - 1973)
1957-1959 Driftsingeniør Ragnar Børresen (1.7.1912-)
1959-1961 Sivilingeniør Frants-Gustav Mørch (16.9.1917-)
1961-1963 Professor Knut Erling Alming (1.7.1917-6.1.2002)
1963-1965 Overingeniør Joacim Berner (01.07.1922-)
1965-1967 Overingeniør Arthur Nordmark (22.02.1922-)
1967-1969 Fylkesbyggesjef Clamer Eberhard Meltzer (14.10.1908-25.8.1972)
1969-1971 Overingeniør Arnfinn Stabursvik (11.10.1933-23.1.2013)
1971-1972 Overingeniør Ivar Hjorthol (3.9.1916-29.5.2002)
1972-1974 Dosent Eystein Rødahl (09.06.1929- 11.4.2015)
1974-1975 Instituttingeniør Einar Broch (1.5.1938-)
1975-1977 Dosent Jarle Sletbak (31.08.1928-)
1977-1979 Overingeniør Harald Stein Huseby (10.05.1935-)
1979-1981 Driftssjef Anton Trætteberg (30.03.1937-)
1982-1984 Overingeniør Bjørn G. Petersen (19.08.1943-)
1985-1987 Overingeniør Jan Habberstad (17.01.1949-)
1987-1988 Organisasjonssjef Terje Nordal (1947-)
1989-1990 Hans Peder Pedersen (22.09.1940-)
1990-1991 Per-Erik Sørås (15.04.1956-)
1991-1993 Ole Ivar Folstad (14.12.1952-)
1994-1995 Jan Ove Skålebråten (14.07.1953-)
1995-1997 Mads Nygård (22.04.1953-)
1998 Ole Ivar Folstad
1999-2000 Fakultetsdirektør Geir Walsø
2000-2004 Trude Sundset
2004-2008 Rolf André Bohne
2009-2011 Angela M. Skarvøy
2011- Jomar Jentoft
201_ - Torgeir Bryge Ødegården
201_ - Olav Egil Hoem

Avdelingens faste kasserer og sekretær

Ing. Ottar Lorentsen fra 1.3. 1923
Ing. Carl Adolf Dahl fra 1.1. 1929
Ing. Egil Einarsen fra 1.3. 1930
Ing. Torger Wangsmo fra 15.4. 1932
Ing. Magne Aas fra sept 1939
Ing. August Thomle fra 15.10.1945
Ing. Arne Baggerud fra 1.4. 1947
Siv.ing. Lars Prytz fra 1.10. 1950
Siv.ing. Karl Midtgaard fra jan 1953
Siv.ing. Ragnar Ekker fra 1.10.1954
Siv.ing. Clamer Eberhard Meltzer fra 15.9.1955
Siv.ing. Arthur Nordmark

Kilde

  • 1. NIF Trøndelag avdeling gjennom 50 år. Odd M. Valmot 1961.
  • 2. Jubileumsskrift NIF, Trondheim avdeling 1976
  • 3. Jubileumsskrift NIF Trondheim avdeling 85 år, 1911-1996.
  • 4. Tekna i 100. Jubileumsskrift ved 100-årsjubileet 2011


Styret NIF Trondheim avd 1976

Styret i 1976. Foran fra venstre Arthur Nordmark, Turi Østerlie, Jan Habberstad. Bak fra venstre: Hans-Peder Pedersen, Asgeir Gunnes, Roar Andersen, Ole Ivar Folstad, Erik Lund.

NIF-styret 1961


Eksterne lenker