WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Myntfunn på Øvre Rotvoll

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Myntfunn ved Rotvoll Øvre

Myntfunn ble gjort på Rotvoll Øvre i 2013. Det var Kåre Nordland som etter å ha innhentet tillatelse fra grunneier Hans Oust på gården Rotvoll Øvre, gjorde funn her.

Kåre Nordland forteller:

Høsten 2013 fikk jeg tillatelse fra Hans Oust på Øvre Rotvoll, å søke med metalldetektor i åkeren som ligger nordøst for gården. De fleste av funnene tror jeg er fra slutten av 1800- tallet. 1-Skillingsmynten fra 1771[1] ble preget i over 54 millioner eksemplarer, og ble en populær lykkemynt med sine fire 7-tall, da Christian 7. brukte to 7-tall i sitt speilmongram. Denne mynten har jeg også funnet på andre jorder i Strinda. Bøndene trodde at mynten med alle 7-tallene skulle gi god avling, og den ble brukt som "knipsemynt" i lang tid etter 1771. Det er synd at de fleste eldre mynter jeg finner i kobber og bronse, er i dårlig forfatning, og har liten numismatisk verdi.

Det har senere vist seg at det viktigste funnet er en CELT- en liten huløks fra bronsealderen. Funnet er nå registrert i Askeladden av Sør-Trøndelag fylkekommune med ID 212175.


I tillegg til mynter ble også andre gjenstander funnet; beslag, blyplomber, hengelås,kuler og tomhylser,spenner og stigbøyle.

Kilde

  • 1. Kåre Nordland
  • 2. Askeladden