WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.


WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.

Museumsplass

Fra WikiStrinda
(Omdirigert fra Museumsplassen)
Hopp til: Navigasjon, søk
Museumsplass.
Foto: Jan Habberstad 2013
Erling skakkes gt 54-Museumsplass.
Foto: Jan Habberstad 2013
Museumsplass er en teglsteinsblokk som fyller hele kvartalet mellom Leüthenhaven og Museumsparken er en av byens mest karakteristiske bygårder. Da den ble bygd, lå den mellom J.N. Leüthens gartneri og en tidligere stolt sportsarena (Museumsparken).

Fritz Martin Bachke fikk oppdraget med å tegne en leiegård med store, gjennomgående leiligheter og et stort, innvendig portrom. Bachke, for øvrig den selvsamme som tegnet Palmehaven i Britannia, fulgte tidens skikk og etterstrebet helhet og sammenheng mellom eksisterende bygninger i området og det nye tilskudd. Bygget ble antagelig oppført i perioden mellom 1910 og 1916. Det var ingen tvil om hvilket bygg som satte tonen på dette stedet: Det gamle og karakteristiske Sukkerhuset.

En speilet fasade

Med mansardtak - et skråtak som er knekket i to soner, hvorav den nederste er den bratteste - og lett gjenkjennelige fasadeelementer, er det liten tvil om at arkitekt Bachke har villet speile det gamle Sukkerhuset i den nye gården. Han laget imidlertid ingen kopi, men utstyrte nybygget med moderne vindusutforminger og dekordetaljer. Datidens mote var jugendstilen, og gården blir ofte omtalt som en jugendgård, selv om den kan vise til en temmelig sammensatt form med motiver fra flere historiske epoker.

Mange navn

Sammensatt og mangfoldig er også navnet på gården. Den kalles Sandahlsgården, på grunn av at det var murmester Sandahl som oppførte gården. Kalvskinnsgården er den også kjent som - selvsagt fordi den ligger på Kalvskinnet. Sist, men ikke minst, er det mange som kaller dette kvartalet Museumsplass. At Museumsplass står skrevet over en av inngangsdørene med adresse Erling Skakkes gate, tør bidra til at huset har fått dette navnet på folkemunne. Det som en gang var en gård med boliger for byens bemidlede borgere, som jo bodde i byen på vinteren og på lystgårder om sommeren, ble på 1990-tallet seksjonert. Gården er i dag inndelt i om lag 70 leiligheter.

Kilde