WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Munkvoll leir

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Munkvoll leir
Munkvoll leir var et militæranlegg på Munkvoll, opprettet 1942 av den tyske enheten Torpedoarsenal Norwegen, so m her hadde en fabrikk for bygging av motorer til torpedoer.

Disse ble deretter fraktet til Nyhavna, hvor de ble montert sammen med sprengladningen og overført til torpedobåter eller undervannsbåter.

Etter krigen ble leiren overtatt av forsvaret, som la ned sin virksomhet her i 1990-årene.

Området ble i 2002 overdratt til Trondheim kommune og omregulert til offentlig bruk og næringsvirksomhet. Foruten næringspark og sykehjem med omsorgsboliger, er også Byåsen videregående skole oppført på tomten. Forsvarets bygningstjeneste 1996:

I 1996 inngikk FBT region Trøndelag en leie og bruksavtale med Trondheim kommune for Munkvoll leir. Kommunen stiftet et aksjeselskap kalt Munkvoll Næringspark AS. (MNP), hvor kommunen eier 80 prosent av aksjene.

- Vårt samarbeid med Trondheim kommune har vært positivt. MNP foretar framleie av lokalene i Munkvoll leir til ulike bedrifter, og så langt har prosjektet vært meget vellykket. 29 bedrifter er etablert i næringsparken. 90 personer, flere av dem overtallige i Forsvaret, har sitt daglige virke her, sier juridisk konsulent i FBT region Trøndelag, Hilke Rognes. - Vår leieavtale med Trondheim kommune går frem til august 2001, og innen den tid må kommunen ta stilling til eventuell overtakelse og kjøp av de aktuelle arealer, som omfatter næringsparken, forteller Rognes. Vederlaget Trondheim kommune må betale for denne delen av leiren vil bli fastsatt gjennom en egen kongelig resolusjon. Resten av det store leirområdet, ca 60 dekar, er planlagt solgt til boligformål.

- Bygg- og eiendomsavdelingen i Trondheim kommune ønsker å overta tomter til boligformål. Blant annet vil den bygge 150 omsorgsboliger. I tillegg har Sør-Trøndelag fylkeskommune vist interesse for en tomt på 15 - 20 dekar for bygging av en videregående skole, sier Rognes.

Kilde

  • Trondheim byleksikon
  • Forsvarets bygningstjeneste