WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Multiconsult A/S

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk

Multiconsult A/S opprinnelse regnes fra 1908 da Norsk Vandbygningskontor (NVK) ble etablert. NVK fusjonerte med Multiconsult i 2003 og tilførte verdifull kompetanse innenfor vannkraft og miljø. Multiconsult-navnet stammer fra 1974 da Sivilingeniørene Apeland & Mjøset AS, ( Kristoffer Apeland og Trygve Mjøset) som hadde overtatt Ingeniør E. N. Hylland i 1964, ble omorganisert og fikk Stiftelsen Multiconsult som dominerende eier.

Sivilingeniør Kristen Friis og Christopher Henrik Hoelfeldt Lund startet Norsk Teknisk Byggekontroll, forkortet til N.T.B.. Firmaet skulle være rådgiver innen betongteknologi i 1938.

Gjennom oppkjøp og fusjoner med andre selskaper er Multiconsult blitt et landsdekkende konsern som dekker alle rådgivningsdisipliner innenfor Bygg og eiendom, Olje og gass, Samferdsel og infrastruktur, Industri, Energi, Miljø og naturressurser.

1963 solgte gründerne Kristen Friis og Christopher Henrik Hoelfeldt Lund seg ut av firmaet Norsk Teknisk Byggekontroll som var etablert i 1938 Kristen Friis pensjonerte seg. De nye eierne, Jan Friis, Gunnar Dagestad og Odd S. Holm, omorganiserte N.T.B. til et aksjeselskap, som fikk navnet Norsk Teknisk Byggekontroll – Jan Friis, på folke-munne kalt NOTEBY. I 1966 gikk NOTEBY inn i Norconsult og ble dermed engasjert i prosjekter i utlandet. Norconsult ble etablert i 1964 som et rådgivende ingeniørselskap eid av norske ingeniørfirmaer som ville samle kreftene i konkurransen om oppdrag i utlandet. NOTEBY fikk etter hvert en stor virksomhet i regi av Norconsult.

1974 ble det gjeldfrie selskapet Sivilingeniørene Apeland & Mjøset AS omdannet til en stiftelse som fikk navnet Multiconsult. Stiftelsen ble eid av Apeland, Mjøset, Eiesland, Hagberg, Halset, Skjørten og Rasmussen. Det var en milepæl i firmaets historie. Eierne fraskrev seg betydelige verdier i bytte mot kontinuitet i et mer personuavhengig eierskap, som skulle sikre firmaet ved generasjonsskifter. Verdiøkningen i selskapet ville tilfalle fellesskapet som lå i Stiftelsen. Mjøset hadde ideen og var den første som prøvde ut en slik modell i Norge. Stiftelsen ble majoritetseier i Multiconsult AS og hadde som formål å sikre selskapets kontinuitet og de ansattes medinnflytelse og trivsel. Midlene ble i selskapet og brukt til å utvikle selskapet og medarbeiderne. Sentrale medarbeidere fikk kjøpe B-aksjer, og de var også representert i stiftelsens styre. Med navnet Multiconsult signaliserte selskapet at målet var å tilby hele spekteret av rådgivende ingeniørtjenester. I dag eier stiftelsen 16,9 prosent av aksjene i Multiconsult. Mjøset tok ut den andelen han skjøt inn i stiftelsen, 400 000 kroner, i 1985. Han beregnet seg ingen renter og ingen justering for lavere kroneverdi.

Samtidig med omorganiseringen overdro Lars Vambheim sitt rådgivende ingeniørfirma Lars Vambheim i Stavanger veder- lagsfritt til Multiconsult. Vambheim, som jobbet i Ing. E. Hylland før han dro til Stavanger, begynte for seg selv i 1960. Firmaet fortsatte under sitt gamle navn og ble i praksis Multiconsults Stavanger-kontor.

Midt på 70-tallet fikk Multiconsult et fotfeste innen akustikk og brannteknikk da Finn Rasmussen ble Norges første rådgivende ingeniør i brannteknikk.

I 1975 hadde selskapet 60 ansatte. Avdelingen i Stavanger var byens største rådgivende ingeniørfirma og vokste kraftig fram mot 1980, ikke minst takket være oppdrag for oljeindustrien. I 1978 dannet Multiconsult Norwegian Offshore Consultants (NOC) sammen med RIF-firmaene Ing. Chr.F. Grøner og Dr. techn. Olav Olsen for å kunne utføre oppdrag for Norwegian Contractors.

Siden 1990 har Multiconsult vokst fra ca 400 til over 1650 medarbeidere gjennom organisk vekst, fusjoner og kjøp av andre firmaer. Fjellanger Widerøe Plan AS i Trondheim og datterselskapene Knut Hepsøe Bygg- og Støykonsult i Trondheim, og Arild Berg AS i Drammen ble overtatt av Multiconsult A/S i 2003.

Multiconsult AS, Trondheim, Sluppenvegen 23.

Daglig leder: Kjell Einar Kristiansen
Medarbeidere: 111
RIF-godkjente rådgivere:
Bjarne Johan Fjærtoft, Kjell Einar Kristiansen, Håvard Narjord, Odd Magne Solheim, Olav H. Årbogen ,

Viktigste referanseprosjekter Trondheim:

Statens vegvesen : Nordre Avlastningsvei, Trondheim
Helsebygg Midt-Norge: Geoteknisk prosjektering
Trondheim Energiverk: Prosjektering av ny fjernvarmeledning fra Heimdal til Trondheim sentrum


Kilde

  • 1. Nettsted Multiconsult A/S
  • 2. Nettsted RIF

Eksterne lenker

Multiconsults historie