WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Moholt kirkegård

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Moholt kirkegård-oversikt 2014

Moholt kirkegård ved Strinda kirke ble vigslet i år 1900. Kirkegården har et areal på 90 daa og betjener Berg, Hoeggen, Strinda, Strindheim og Tempe sogn. Den har i 2020 over 11400 graver.

På sydsiden av kirka ble det fra første stund anlagt en park, og der var ingen gravsteder. På nordsiden langs Brøsetvegen var de første gravplassene. Men allerede i 1926-27 var alle gravstedene der slettet. Arealet ble pløyd opp og renset for ugras. Det var Peter Øfsteng som utførte dette arbeidet, mens daværende kirketjener sådde i plenfrø og plantet trærne som står der i dag, store og frodige.

Kirkegården ble utvidet mot nord og vest etter at driften ved Strinden Teglverk ble lagt ned. En stor del av nåværende kirkegård ligger der leiruttaket foregikk til produksjon av teglstein og drensrør. Jernbanen på Snaustrinda fraktet leira til fabrikken på østsiden av Brøsetvegen.

I 1996-97 ble det oppført et krematorium ved kirkegården.

Moholt kirkegård

Vi ser Moholt kirkegård midt i bildet med Strinda kirke bak. Bildet er tatt fra Tyholttårnet.
Foto: Jan Habberstad.


Moholt kirkegård. Foto: Jan Habberstad

På Moholt kirkegård ligger 133 jugoslaviske krigsfanger gravlagt,av disse er 57 navngitt og 76 uten navn.Imidlertid oppgir "Gravminner i Norge" 285 gravlagte på Moholt kirkegård.


Moholt kirkegård. Foto: Jan Habberstad

Kirkegården har også 10 polske krigsgraver.

Kilde

  • 1. Trondheim Byleksikon
  • 2. Inge Lund Øfsteng. Strinda i eldre tider

Se også