WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Moholt Vestre

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk

Moholt Vestre, gnr 54/1, Moholt allé 9, tilhørte i middelalderen Bakke kloster og fra 1683 generalkvartermester Caspar Schøller . Han selger gården i 1731 til kjøpmann Heinrich Meincke som igjen i 1732 selger til Roald Andersen, sønn av den forrige leilending Anders Torkildsen. Neste eiere er Einer Roaldsen og broren Anders Roaldsen,og svogeren og bjørneskytteren Ole Olsen Håset.

Politimester Søren Næbel overtok i 1763. Hans dødsbo ble i 1780 kjøpt av kjøpman Ditlev Gadebuch. Så i 1819 kjøpte kjøpmann og haugianer Arent Solem gården. På Moholt oppførte Solem prektige hus, men disse brente ned 28. september 1901, med unntak av en smie og en muret hvelvkjeller oppført av Iver Iversen i 1836.

I 1824 kjøpte skipper Iver Iversen gården og hadde den til han i 1856 solgte til Ole Bjørnsen Brurok. Student Tobias Bernhoft kjøpte gården på tvangsauksjon i 1869. Lars Evensen Sæther fikk skjøte i 1875.Stortingsmann Paul Fjermstad eide gården 1898 - 1905. Den herskapelige gården ble ødelagt av brann i 1901. En ny hovedbygning ble senere reist i sveitserstil.

Lars Sæther utsteder skjøte til Jens Mortensen i 1905, skjøtet var vedtatt av Paul Fjermstad som hadde besittet eiendommen uten tinglyst hjemmel.

Fra 1909 var Iver O. Haugen eier. I 1910 ble Daniel Føll eier. I 1916 kjøpte fruene Anne Haugen og Kari Soum Moholt Vestre. Fru Anne Haugen (29.03.1870 03.09.1943 ), gift med John Haugen (20.02.1878 - 13.06.1963 ) ble eneeier i 1913. Sønnen Anders Haugen (17.8.1906 i Strinda - 7.12.1989) overtok eiendommen i 1940. Han ble gift med Aslaug Årdal (23.1.1919 i Nøtterøy-). 2 barn Alf Haugen og Jostein Haugen.

Gården ble delt mellom brødrene Anders Haugen og John Arthur Haugen (28.11.1912- 11.07.1991), sistnevnte se Moholt Nordre.

Etter 2. verdenskrig ble deler av eiendommen utstykket til boligtomter. Moholt Studentby er anlagt på eiendommen til Moholt Vestre.

I 2015 ble gården solgt til Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT), dette etter at ny utbygging av Studentbyen ble igangsatt.

Et gammelt bilde av Moholt Vestre

Dette bildet er et forstørret utsnitt. På haugen bak ligger Moholt Vestre

Moholt Allé fører opp til Moholt Vestre. Foto: Jan Habberstad

Moholt Allé fører opp til Moholt Vestre.

Her bor eierne av Moholt Vestre. Foto: Jan Habberstad

Her er Moholt Allé 9. Gården ble solgt til Studentsamskipnaden dette året.

Moholt Studentby. Foto: Jan Habberstad

Moholt Studentby ble anlagt på eiendommen til Moholt Vestre.

Kilde

  • 1. Strinda bygdebok 1. bind.
  • 2. Trondheim byleksikon