WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Moholt Sykehjem

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk

Moholt Sykehjem ble åpnet i 1999. De første 4 årene ble sykehjemmet drevet av Norlandia Omsorg. Fra 2003 tok kommunen over drifta av sykehjemmet og det har siden da vært kommunalt drevet.

Sykehjemmet har 24 plasser fordelt på 2 etasjer.

1. etasje på sykehjemmet er en spesialenhet for psykiatri. Her er det tilbud til brukere som har behov for en sykehjemsplass og som i tillegg har en pykiatrisk diagnose. På avdelingen er det ansatt en psykiatrisk sykepleier, 2 vernepleiere, 2 sykepleiere og 4 hjelpepleiere (med tilleggsutdanning i psykisk helsearbeid/geriatri).

2. etasje på sykehjemmet er en vanlig sykehjemsavdeling. Her bor brukere med ulike somatiske og psykiske problemstillinger. I 2. etasje jobber 2 sykepleiere fast i 100 % stilling. Avdelingen har også en hjelpepleier med videreutdanning i geriatri og vernepleier i 100% stilling.

I dag har alle brukerne på sykehjemmet tilbud om enerom. Sykehjemmet har også en akuttseng som står tilgjengelig for brukere som tilhører hjemmetjenesten på Bergheim Hjemmetjeneste.


Kilde

  • Trondheim kommune