WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Moholt

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Kart over Moholt 1967

Moholt er en bydel i Trondheim og ligger sentralt i Strinda. Siste del av navnet betyr liten skog,haug eller bakke.

Området omfater flere gårdsbruk. Gården tilhørte opprinnelig erkebiskopen og Bakke kloster. Det finnes en stor gravhaug på Moholt. Gårdene ble tidlig utstykket. Fra 22.mars 1743 er Moholt tingsted. Rønningen ved Ranheim hadde før den tid vært tingsted.

Til Moholt hørte husmannsplassene Austflata, Moholtaunet og Moholttrø.

I 1898 ble fradelt 2 parseller hvor Moholt kirkegård og Strinda kirke ligger.

Gårdene som tilhører Moholt er:

Karinelund
Moholt Østre 53/2
Moholt Lille 53/3
Moholt Østre 53/4
Moholt Østre 53/5
Moholt Vestre
Moholt Nordre

Flyfoto Telemark flyselskap

Moholt sett fra vest i 1958. Moholt Transformatorstasjon i forgrunnen.

Moholt fra Fjellanger Widerøes flyfoto 1950

Strinda kirke ligger midt i bildet, gården Moholt Nordre (senere Hank Sport) ligger til venstre i bildet. Fra Veiskillet går Jonsvannsvegen til venstre. Noen av Moholt-gårdene ligger til venstre for denne.

Studentbyen Moholt 1968

I forgrunnen på dette flyfotoet fra 1968 ligger Moholt Vestre med Studentbyen bak.

Valentinlyst 1968


Avgrensingen mellom bydelene Moholt og Valentinlyst går ved Sigurd Jorsalfars veg, som går vestover fra Lille Reitgjerdet i nedre høyre billedkant og til venstre i bildet.

Moholt kirkegård og Strinda kirke

Et besøk i Tyholttårnet er å anbefale dersom en ønsker utsikt over Moholt. Her ser vi Strinda kirke med Moholt kirkegård midt i bildet.
Foto: Jan Habberstad

Kilde

  • 1. Strinda bygdebok 1. bind.
  • 2. Trondheim Byleksikon