WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Miron B.Omenta

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Miron B.Omenta
Fotograf Miron B.Omenta (1836 i Polen-1884 i Trondheim) deltok i oppstanden i Polen i 1863, hvor han mistet et ben og måtte bruke treben. Kom så til Norge omtrent samtidig som L. Szacinski.

26.11.1864 sto følgende avertissement i Adresseavisen:

"Mærk! Mærk! Mærk! Bønder af begge Kjøn i National- og Folkedragter, Arbeids- og Haandværksfolk i Deres Arbeidsdragt og med deres Redskaber, i Grupper og Enkeltvis, anmodes om at komme op i mit photographiske Atelier, hvor de vil blive aftaget og erholde et Exemplar af Billedet, uden nogen Betaling. NV: Frisøgning varer kun 1 Maaned. Kongens Gade, Bundtmager Wolters Gaard. Miron B. Omenta".

I 1866 averterte han "Fotografier af Udgravninger i Domkirken erholdes". De senere årene hadde han atelier i Stadthamborggaarden på hjørnet av St. Olavsgd. og Dronningensgd., og averterte i 1878 at "Aftagningen foregaar i hvilketsom helst Veir". Et bilde i VSB har signaturen "Christensen & Omenta", men det har ikke vært mulig å finne ut hvem Christensen var. Han brukte gummistempel til å begynne med, trykt kartong fra 1873. Det finnes også fotografier med signatur "Nielsen & Omenta". Nielsen er i dette tilfellet Harald Andreas Nielsen.


Kilde

  • 1. Inger-Johanne Glasø Røkke. Trondhjems første fotografer. Trondhjemske samlinger 1990.
  • 2. Preus Fotomuseum

Eksterne lenker