WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Jubileumslogo MVA 1992
Terje Klokk. Fylkesmiljøvernsjef 1992
Miljøvernavdelingene hos Fylkesmennene ble opprettet 1. september 1982. Disse ble opprettet for å ivareta statens oppgaver innen forvaltning av miljøvern, naturforvaltning, friluftsliv, fiskeforvaltning, viltforvaltning, forurensning av miljø og vassdragsforvaltning.

Miljøvernavdelingen blir ledet av en Miljøvernsjef eller Fylkesmiljøvernsjef. Det var Herlaug Dørum som innehadde denne stillingen til han gikk av med pensjon ved årsskiftet 1990/91. Etter han kom Terje Klokk. Fra starten var faglig virksomhet inndelt i en "grønn" sektor, Naturforvaltning og i en Forurensningsseksjon. Disse hadde hver sin seksjonsleder. Da Vassdragsforvalterne i Norge ble tilsatt ble disse oppfattet som en tredje sektor, siden de var sektorovergripende øvrige faginstanser i samme avdeling.

Miljøvernavdelingen er statens tilsynsmyndighet, forvalter og veileder innen miljø. I 1992 ble det utarbeidet en egen miljøstatus for Sør-Trøndelag.

Jubileumslogo MVA 1992

Jan Habberstad forteller:

Jeg begynte å arbeide med Samlet Plan for Vassdrag i STFK-Plan- og Næringsavdeling 1. april 1982. Stillingen var 50% prosjektleder i Sør-Trøndelag som en av Vassdragsforvalterne i Norge , resterende 50% var fylkeskommunale oppgaver innen vannforsyning, vannbruk og energi.

Omsider fikk staten opprettet hjemmel for mine oppgaver i ny stilling hos Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Jammen måtte jeg søke på min egen stilling, men det gikk i boks, og så flyttet jeg til Fylkesmannen i Sør- Trøndelag i Sommerveita i juli 1976. Lokalene hos Misjonsselskapet skulle snart bli for trange der også, idet statens oppgaver var i sterk vekst. Fylkesmann i denne perioden var populære Einar Moxnes.

Vi flyttet i 1990 til leide lokaler i Statoilbygget ved Omkjøringsvegen i Statens Hus. Det var fylkesmann Reidar Due som var fylkesmann og primus motor for denne flyttingen. Her ble vi i noen lykkelige år i romslige omgivelser, god parkeringsforhold og med nærhet til øvrige avdelinger i embedet. Fylkesmannens Landbruksavdeling kom flyttende hit fra Heimdal. Kantina i 1. etasje var romslig, og en rekke julebord fant sted her. Akustikken i rommet var imidlertid katastrofalt dårlig.

Nye koster begynte å planlegge nybygg i sentrum av Trondheim, idet de syntes vi var for langt ute på landet. Det var vel Aage Rundberget som var fylkesmann da, eller var det Roald Eriksen som fungerte ? I 1998? ble det så innflytting i Statens Hus i mellom Prinsens gate og Trondheim katedralskole. Det ble rimelig god standard på lokalene våre,og Jan Habberstad fikk rollen som "Flyttegeneral". I og med at Miljøvernavdelingen var forpliktet til å ha eget laboratorium, ble det anskaffet eget kjøkken med oppvaskemaskin, kjøleskap, komfyr og greie og greier. Ikke rart vi ble populære som verter! Dessverre ble frynsegodet "stjålet" fra oss da Landbruksavdelingen ble omorganisert. Kåre Gjønnes gjorde sitt inntog som fylkesmann etter hvert.

Så kom der nye tanker fra Regjeringshold, og Arbeidstilsynet skulle innlosjeres i Statens Hus. Noen spekulative krefter hadde ombygging av gamle E.C.Dahls stiftelse som formål, og eiendomseslskapene "Jarlene", "Kardinalene" eller hva de nå het, fikk flertall for flytting av hele fylkesmannens stab inne i forhistoriske lokaler med alt for liten plass. Møterom var det totalt mangel på. "Det var som å rykke ned fra Elitedivisjonen til 3. divisjon", mente mange. Vi med nok ansennitet fikk kjempet til oss et glassbur på 6 kvadratmeter..., idet Miljøvernavdelingen ble forvist til trange lokaler i 3. etasje.

Jaja - det ble plassering på nøyaktig samme rom som jeg var født i på Stiftelsen i januar 1949.

Ved starten 1. september 1982 var følgende ansatte i Sommerveita 4-6:

Miljøvernleder Herlaug Dørum til 1991
Fylkesingeniør Lars Bagøien
Overingeniør Noralv Bell
Avd.ing Svein Sjøvik
Naturverninspektør Jon Suul
1.konsulent Torfinn Rohde
Naturvernkonsulent Aage Tørris Ekker
Friluftssekretær Randi Hårstad
Viltkonsulent Arne Belsaas
Fiskerikonsulent Ingvar Korsen
Kontorfullmektig Sigrid Hammer
Kontorassistent Bjørg Bachen Høien
Administrasjonssekretær Bjørg Bye

Miljøvernavdelingen økte raskt i antall medarbeidere. I perioden mellom oppstarten i 1982 og 10-årsjubileet i 1992 nevnes følgende personer ansatt eller kortids engasjert:

Muriel Allemand
Kari Merete Andersen
Trond Arnesen
Viltforvalter Jon Barikmo
Per Ivar Bergan
Raoul Birach
Kari Braun
Poul Byskov
Tore Bjørnbet
Runa Bø
Ole Ketil Bøkset
Jardar Cyvin
Terje Domaas
Martin Grendal
Ragnhild Eklid
Gunhild Flaamo
Arve Fossen
Arve Erlend Fredriksen
Tove Gaupset
Geir Grønningsæter
Mona Gøril
Berit Haug
Inger Holbø
Stig Hoset
Ketil Ingebrigtsen
Kari Kveseth
Sigrid Langsjøvold
Terje Lillethun
Jonny Loen
Svein Håkon Lorentsen
Øistein Lorentsen
Tor Northug
Ingerid Angell-Petersen
Egil Roll
Knut Simensen
Trond Skotvold
Øistein Størkersen
Jon Arne Sæter
Olav Nord-Varhaug
Odd Inge Vistad


I september 1992 ble det holdt 10 års jubileum med mottakelse i Statens hus og på Royal Garden hotel.

Fylkesmiljøvernsjef Terje Klokk

Administrasjonsstaben bestod av:

Førstesekretær Bjørg Bye
Sekretær Bjørg Bachen Høien
Fullmektig Nelly Selsvik

Forurensingsseksjonen bestod av:

Seksjonsleder Knut J. Bakkejord
Fylkesingeniør Lars Bagøien
Vassdragsforvalter Jan Habberstad
Overingeniør Trygve Oslandsbotten(fristilt)
Fung. overing. Ola Halle
Avdelingsingeniør Hallvard Berget
Avdelingsingeniør Tore Haugen
Førstekonsulent Marit Lorvik
Avdelingsing. Anne-Lise Bratsberg
Avdelingsing. Ruth Lillian Kjempenes (eng)
Konsulent Finn Berg Hansen(eng)
Konsulent Ann Jori Romundstad(eng)


I Naturforvaltningsseksjonen var følgende bemanning:

Seksjonsleder Endre Persen
Fiskeforvalter Ingvar Korsen
Naturverninspektør Aage Tørris Ekker (permisjon)
Fung. naturverninspektør Harald Høydal
Naturverninspektør Jan-Erik Andersen
Friluftssekretær Randi Hårstad
Naturvernkonsulent Georg Bangjord (eng).
Viltkonsulent Jon Ove Scheie (eng)
Viltkonsulent Arild Lindgaard (eng)
Konsulent May Eli Vatn Kristiansen(eng)
Naturvernkonsulent Bjørn Sæther(eng)

Fylkesmiljøvernsjef Terje Klokk ble i 199x etterfulgt av Endre Persen. Fra 199x ble Stein Arne Andreassen fylkesmiljøvernsjef.


Arbeid pågår: Vennligst ikke rediger artikkelen mens arbeidet pågår.

Kilde

  • 1. Jan Habberstads privatarkiv
  • 2. Øyvind Nøttestad. Fylkesmannens miljøvernavdeling 25 år

Se også


Eksterne lenker