WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Miljødirektoratet

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Trondheim havn 1992
Miljødirektoratet 2014. Foto: Jan Habberstad 2014
Miljødirektoratet (t.v.) og Rockheim. Foto: Jan Habberstad 2014
Direktør Ellen Hambro

Miljødirektorratet er et norsk direktorat som ble opprettet 1. juli 2013 gjennom en sammenslåing av Direktoratet for naturforvaltning og Klima- og forurensningsdirektoratet.Miljødirektoratet er underlagt Klima- og miljødepartementet.

Direktoratet for naturforvaltning som tidligere hadde tidligere tilhold i Tungasletta 2, flyttet i 2013 til nye lokaler på Brattøra i Trondheim. Nærmeste naboer er Rockheim og Clarion hotell.

Ellen Hambro ble i statsråd 22. mars 2013 åremålsbeskikket som direktør for Miljødirektoratet fra 1. juli samme år. Hun ledet også arbeidet med sammenslåingen av de to direktoratene i perioden frem til Miljødirektoratet ble opprettet.

Miljødirektoratet har om lag 700 ansatte – de fleste av disse ved kontorene i Trondheim og Oslo. Den overordnede ledelsen er lokalisert i Trondheim. Statens naturoppsyn er en del av direktoratet med over 60 lokalkontorer over hele landet.

Under byggingen av kontorbygget omkom den 16. mars 2012 en polsk arbeider som følge av at deler av konstruksjonen raste sammen.

Kilde

  • 1. Nettsted Miljødirektoratet
  • 2. Wikipedia

Eksterne lenker