WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.


WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.

Mellomveien 18

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Mellomveien 18-Fasade mot Ulstadløkkveien. Foto: Jan Habberstad 2016
Mellomveien 18, adkomst fra Mellomveien, beliggende langs UlstadløkkveienLademoen i Trondheim.

Nidar holdt til i nåværende Mellomveien 18B, daværende Ulstadløkkveien 15-17.

Bakermester Haakon Lein (21.9.1877 i Trondheim-) eide Mellomveien 18 i 1925.

Bygningen rommet Haakon Lein - bakeri og konditori fra 1912.

Per Øverland forteller:

Historieglimt 5o

Den store sjokoladefabrikken Nidar var en av de største arbeidsplassene på Lademoen, ikke minst med mange kvinner i jobb. Nidars ruvende bygg står fremdeles. Det store teglsteinsbygget med adresse Mellom veien 18B står mellom Mellomveien og Ulstadløkkveien. Mot Ulstadløkkveien dekker bygget et helt kvartal. Navnet Nidar står fremdeles på veggen. Anlegget er bygd over flere år. Det startet rett før første verdenskrig, i 1913, og ble utbygd til 1920 som Ulstadløkkveien 15-17, tegnet av arkitekt Peter O. Digre. Først i 1959 ble produksjonen flyttet derfra til det nye fabrikkanlegget på Belbuan ved Strindheimkrysset der fabrikken ligger i 2014. Det gamle bygget ble reist nær tunet på Ulstadløkken gård. Tunet p å gården lå der gårdsplassen nå ligger ut mot Mellomveien. Våningshuset på gården ble revet lenge etter at sjokoladefabrikkens bygg ble reist. Det ble gjenreist som Dyrborgveien 8 på Byåsen, der de t fremdeles står. Etter at produksjonen av sjokolade ble fl yttet, har de store bygningene gitt plass for ulik virksomhet. Tiger konfeksjon flyttet inn i 1959. Fra 1980 - årene har byggene hatt skoleformål. I 2014 dominerer arbeidet med voksenopplæring lokalene. Mye av undersvisningen foregår i Stiklestadveien 3, men hovedvirksomheten er i Mellomveien 18B der det gjerne

vrimler med studenter, ikke minst utenlandske.

Kilder