WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.


WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.

Medlemsmøter 2010

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk

Medlemsmøter

25. januar: 100 frammøtte – Tema : Byfortetting på Strinda v/sivilarkitekt Sissel Arctander.

23. februar. Bedriftsbesøk Grilstad Fabrikker AS. 40 frammøtte.

22. mars: 60 frammøtte – Tema: Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab 250 år v/Kristian Overskaug og pianomusikk av Johan Daniel Berlin v/Randi Tvete Vik.

26. april: 70 frammøtte – Tema: Frikirkens historie v/Thomas Bjerkholt. Arkivbilder fra Fjellanger/Widerøe v/Reidar Wirum og musikk v/Nardo Bydelsorkester.

4. juni. Kulturhistorisk sti åpnet på Rotvoll.

7. juni. Vårtur: I Strindafogdens hjulspor til tinglagene Byneset og Leinstrand.

30. august. Omvisning på Leangen gård ved Gunnar Houen.


1. september: Åpen dag på Dragvoll Nils Estenstad og Knut L. Vik viste og kommenterte gamle foto fra Strinda. Randi Moxness, Solveig Solem og Sigurd A. Fjær presenterte historielaget og årbøkene i et eget rom.

12. september : Kulturstien på Rotvoll. Charlottenlund Veteranklubb, Strinda Landbrukslag og Strinda historielag inviterte til ”betjente” infoplakater og servering av kaffe og saft. Grunnet vind og nedbør kom kun ca. 30 interesserte.

24. oktober: Årsmøtet 2009-2010 ble holdt i Frikirkens lokaler Vegarbeidet ved Strindheim v/Arnstein Mehlum.65 frammøtte. Knut L.Vik ble valgt som æresmedlem.

22. november. Boksleppet 2010. Snaustrinda Spelemannslag spilte.

Interne lenker

Lenkene viser til vår hjemmeside. Gå deretter videre til "Gjennomførte aktiviteter i venstre marg" og klikk.