WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.


WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.

Medlemsmøter 2009

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk

Medlemsmøter

Medlemsmøte 26. januar i Moholt Menighetshus. Geolog Harald Sveian, NGU foreleste om Strinda fra istid til nåtid – løsmasser og landskapsforandringer. Ca. 80 frammøtte.

Virksomhetsbesøk 23. feb. hos TINE –Tunga. På grunn av begrenset omvisningskapasitet fikk kun 30 anledning til å delta. Prosjektleder Terje Drøyvold presenterte TINES virksomhet på Tunga.

Medlemsmøte 30. mars i Trondheim byarkiv. Kildemateriell fra gamle Strinda og omvisning i Dora`s arkiv. Orienteringer v/avd. leder Morten Johansen og konsulent Kjell Arve Kvitvik, 43 frammøtte.

Medlemsmøte 27. april i Frikirken, Moholt. Drosjeeier Lars Waaberg kåserte om ”Bak rattet i 100 år – bilhistorier fra Strinda og Trondheim. Presentasjon av historielagets Logo – Det var 50 frammøtte.

Vårtur 2. juni med SDS ”Hansteen” til Steinvikholmen slott/festning og buss til Trondheim.

I arrangementet deltok 68 personer, dermed ble det 2 puljer som byttet på å reise med båt og buss.

50 års jubileumsmarkering på Estenstadhytta 7. september. Over 100 personer deltok. Arrangementet var et samarbeid med Trondheim kommune v/Terje Aas og Andreas Glimstad.

NRK-Sør-Trøndelag radio sendte direkte fra Estenstadhytta kl 1245 og NRK TV laget en reportasje som ble sendt lokalt ca. kl 1845. Fra historielaget deltok Randi Moxness og Sigurd A. Fjær. Hyttevert Roar Amundsen mottok samtlige årbøker for ”utlån” til hyttegjestene.

Årsmøtet 2008-2009 ble holdt i Frikirkens lokaler 19. oktober. 40 frammøtte. Finn Karlsen fra DIS-ST fortalte om arbeidet med Digitalisering av folketelling 1934 for Strinda. Det skal utgis en DVD på Slektsforskerdagen 31. oktoberInterne lenker

Lenkene viser til vår hjemmeside. Gå deretter videre til "Gjennomførte aktiviteter i venstre marg" og klikk.