WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.


WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


MediaWiki:Common.js

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk

Merk: Etter lagring vil det kanskje være nødvendig at nettleseren sletter hurtiglageret sitt for at endringene skal tre i kraft.

 • Firefox / Safari: Hold Shift mens du klikker på Oppdater eller trykk Ctrl-F5 eller Ctrl-R (⌘-R på en Mac)
 • Google Chrome: Trykk Ctrl-Shift-R (⌘-Shift-R på en Mac)
 • Internet Explorer: Hold Ctrl mens du klikker på Oppdater eller trykk Ctrl-F5
 • Opera: Tøm hurtiglageret i Verktøy → Innstillinger
/* JavaScript i denne fila vil bli lastet for alle brukere på hver side. */

/* Test if an element has a certain class **************************************
 *
 * Description: Uses regular expressions and caching for better performance.
 * Note that use of this function indicates that the code isnt up to date.
 * Maintainers: [[User:Mike Dillon]], [[User:R. Koot]], [[User:SG]]
 *
 * Dett skriptet er kopiert fra Wikipedia 15.11.2014. Det er gjort endringer under
 * customizeOrigToolbar. Lagt in Kategori og endret Siter tekst.
 * Skriptet er tatt i bruk for å få Toolbar til å fungere.
 * Har egentlig ikke bruk for alt det andre, men ser heller ikke ut til å virke

 * Løsningen som jeg fant 15.12.15 var å sette inn wfLoadExtension( 'WikiEditor' ); i LocalSettings
 * Satte inn funksjonen for Kategori da den heller ikke var med i de nye funksjonene
 */


//Fjernet det ovenfor fra original på WikiPedia
//
//

/**
 * Description: Modify parts of the toolbar to better suit this projects needs
 * Maintainer:
 */
(function(mw, $, undefined) {
  
  // function to build complete labels, just to get rid of some pesky errors
  var label = function (msg, txt, before, after) {
    var str = '';
    if (before === undefined ? true : before) str += "{" + "{";
    str += msg;
    if (after === undefined ? true : after) str += "}" + "}";
    if (txt) str += " – " + txt;
    return str;
  };
  
  // function to build pre-parts of the templates, just to get rid of some pesky errors
  var pre = function (msg, txt, before) {
    var str = '';
    if (before === undefined ? true : before) str += "{" + "{";
    str += msg;
    if (txt) str += txt;
    return str;
  };
  
  // function to build peri-parts of the templates, just to get rid of some pesky errors
  var peri = function (msg, txt, before, after) {
    var str = '';
    if (before === undefined ? true : before) str += "{" + "{";
    str += msg;
    if (txt) str += txt;
    if (after === undefined ? true : after) str += "}" + "}";
    return str;
  };
  
  // get timestamp for templates
  var now = new Date();
  var timestamp = now.getUTCFullYear()
    + '-' + (now.getUTCMonth()<9 ? '0' : '') + (now.getUTCMonth()+1)
    + '-' + (now.getUTCDate()<9 ? '0' : '') + now.getUTCDate();

  // customization for the original toolbar
  var customizeOrigToolbar = function () {
  	var buttons = [];
  	buttons.push({
  	  id: "button-nbsp",
      imageFile: "//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4b/Button_nbsp.png",
      speedTip: "Non-breaking space",
      tagOpen: "&nbsp;",
      tagClose: "",
      sampleText: ""
    });
  	buttons.push({
  	  id: "button-redirect",
      imageFile: "//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/c/c8/Button_redirect.png",
      speedTip: "Omdirigering",
      tagOpen: "#OMDIRIGERING [[",
      tagClose: "]]",
      sampleText: "Målside"
    });
  	buttons.push({
  	  id: "button-strike",
      imageFile: "//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/c/c9/Button_strike.png",
      speedTip: "Overstreking",
      tagOpen: "<s>",
      tagClose: "</s>",
      sampleText: "Overstreket tekst"
    });
  	buttons.push({
  	  id: "button-enter",
      imageFile: "//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/1/13/Button_enter.png",
      speedTip: "Linjeskift",
      tagOpen: "<br />",
      tagClose: "",
      sampleText: ""
    });
  	buttons.push({
  	  id: "button_upper",
      imageFile: "//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/8/80/Button_upper_letter.png",
      speedTip: "Hevet skrift",
      tagOpen: "<sup>",
      tagClose: "</sup>",
      sampleText: "Hevet tekst"
    });
  	buttons.push({
  	  id: "button-lower",
      imageFile: "//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/7/70/Button_lower_letter.png",
      speedTip: "Senket skrift",
      tagOpen: "<sub>",
      tagClose: "</sub>",
      sampleText: "Senket tekst"
    });
  	buttons.push({
  	  id: "button-small",
      imageFile: "//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/5/58/Button_small.png",
      speedTip: "Liten skrift",
      tagOpen: "<small>",
      tagClose: "</small>",
      sampleText: "Liten skrift"
    });
  	buttons.push({
  	  id: "button-hide-comment",
      imageFile: "//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/3/34/Button_hide_comment.png",
      speedTip: "Sett inn skjult tekst (vises kun i kildekoden)",
      tagOpen: "<!-- ",
      tagClose: " -->",
      sampleText: "Skjult tekst"
    });
  	buttons.push({
  	  id: "button-gallery",
      imageFile: "//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/1/12/Button_gallery.png",
      speedTip: "Sett inn bildegalleri",
      tagOpen: "\n<gallery>\n",
      tagClose: "\n</gallery>",
      sampleText: "Image:Example.jpg|Bildetekst1\nImage:Example.jpg|Bildetekst2"
    });
  	buttons.push({
  	  id: "button-blockquote",
      imageFile: "//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/f/fd/Button_blockquote.png",
      speedTip: "Siter tekst",
      tagOpen: "<blockquote>\n",
      tagClose: "\n</blockquote>",
      sampleText: "Legg inn sitatet her"
    });
buttons.push({
  	  id: "button-kategori",

"imageFile": wgServer + wgScriptPath + "/images/Kategori.jpg", 
  
   "speedTip": "Sett inn Kategori",
   "tagOpen": "[[Kategori:",
   "tagClose": "]]",
   "sampleText": "Kategori"
});  	buttons.push({
  	  id: "button-insert-table",
      imageFile: "//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/6/60/Button_insert_table.png",
      speedTip: "Sett inn tabell",
      tagOpen: '{| class="wikitable"\n|-\n',
      tagClose: "\n|}",
      sampleText: "! overskrift 1\n! overskrift 2\n! overskrift 3\n|-\n| rad 1, celle 1\n| rad 1, celle 2\n| rad 1, celle 3\n|-\n| rad 2, celle 1\n| rad 2, celle 2\n| rad 2, celle 3"
    });
  	buttons.push({
  	  id: "button-latinas",
      imageFile: "//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/26/Button_latinas.png",
      speedTip: "Sett inn «»",
      tagOpen: "«",
      tagClose: "»",
      sampleText: "utsagn"
    });
  	buttons.push({
  	  id: "button-ref",
      imageFile: "//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2b/Button_ref_inscription.png",
      speedTip: "Sett inn <ref></ref>",
      tagOpen: "<ref>",
      tagClose: "</ref>",
      sampleText: "referanse"
    });
    for (var i = 0; i < buttons.length; i++) {
		mw.toolbar.addButton(
			buttons[i].imageFile,
			buttons[i].speedTip,
			buttons[i].tagOpen,
			buttons[i].tagClose,
			buttons[i].sampleText,
			buttons[i].id,
			buttons[i].id
		);
	}

  };
  
  // customization for the beta toolbar
  var customizeBetaToolbar = function () {
        
    // Add button for inserting guillemets (popular feature of old toolbar)
    $( '#wpTextbox1' ).wikiEditor( 'addToToolbar', {
      'section': 'main',
      'group': 'format',
      'tools': {
        'quote': {
          label: 'Anførselstegn',
          type: 'button',
          icon: '//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ac/Norwegian_quote_sign.png',
          action: {
            type: 'encapsulate',
            options: {
              pre: "«",
              //peri: "«»",
              post: "»"
            }
          }
        }
      }
    });

    // Add button for inserting double square brackets (popular feature of old toolbar)
    $( '#wpTextbox1' ).wikiEditor( 'addToToolbar', {
      'section': 'main',
      'group': 'format',
      'tools': {
        'link': {
          label: 'Lenkeparenteser',
          type: 'button',
          icon: '//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/ba/Norwegian_link_sign.png',
          action: {
            type: 'encapsulate',
            options: {
              pre: "[[",
              //peri: "[[]]",
              post: "]]"
            }
          }
        }
      }
    });
    
    // Add button for inserting double curly brackets
    $( '#wpTextbox1' ).wikiEditor( 'addToToolbar', {
      'section': 'main',
      'group': 'format',
      'tools': {
        'link': {
          label: 'Malparenteser',
          type: 'button',
          icon: '//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4a/Norwegian_template_sign.png',
          action: {
            type: 'encapsulate',
            options: {
              pre: "{{",
              //peri: "{{}}",
              post: "}}"
            }
          }
        }
      }
    });


    // Add button for inserting strikethrough
    // https://no.wikipedia.org/wiki/MediaWiki-diskusjon:Common.js#Strikethrough
    $( '#wpTextbox1' ).wikiEditor( 'addToToolbar', {
      'section': 'advanced',
      'group': 'format',
      'tools': {
        'strikethrough': {
          label: 'Gjennomstrykning',
          type: 'button',
          icon: '//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f9/Toolbaricon_regular_S_stroke.png',
          action: {
            type: 'encapsulate',
            options: {
              pre: "<s>",
              //peri: "<s>&nbsp;</s>",
              post: "</s>"
            }
          }
        }
      }
    });


//
//Satte inn funksjonen for Kategori 15.12.2015

 // Add button for inserting kategori    
    $( '#wpTextbox1' ).wikiEditor( 'addToToolbar', {
      'section': 'advanced',
      'group': 'format',
      'tools': {
        'kategori': {
          label: 'Kategori',
          type: 'button',
          icon: '//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/31/RomanK-01.png',
          action: {
            type: 'encapsulate',
            options: {
              pre: "[[Kategori:",
              //peri: "[[Kategori:&nbsp;]]",
              post: "]]"
            }
          }
        }
      }
    });


//Satte inn funksjonen for Sitat 8.2.2016

 // Add button for inserting sitat    
    $( '#wpTextbox1' ).wikiEditor( 'addToToolbar', {
      'section': 'advanced',
      'group': 'format',
      'tools': {
        'sitat': {
          label: 'Sitat',
          type: 'button',
          icon: 'http://www.strindahistorielag.no/wiki/images/S.gif',
          action: {
            type: 'encapsulate',
             options: {
              pre: "<blockquote>",
              //peri: "<blockquote>&nbsp;</blockquote>",
              post: "</blockquote>"
            }
          }
        }
      }
    });


//
 //Nedenfor ble noe fjernet med å merke ut
//


    // add an article mark menu in the advanced section
    $( '#wpTextbox1' ).wikiEditor( 'addToToolbar', {
      'section': 'advanced',
      groups: {
        'heading': {
          tools: {
            'heading': {
              label: 'Vedlikehold',
              type: 'select',
              list: {
              /*  'template-neutral' : {
                  label: label('Nøytralitet', 'artikkelen gir ikke en nøytral fremstilling'),
                  action: {
                    type: 'encapsulate',
                    options: {
                      pre: pre('Nøytralitet', '|ts=' + timestamp + '|'),
                      post: '}}',
                      ownline: false
                    }
                  }
                },
                'template-verifiable' : {
                  label: label('Verifiserbar', 'artikkelen er ikke verifiserbar'),
                  action: {
                    type: 'encapsulate',
                    options: {
                      pre: pre('Verifiserbar', '|ts=' + timestamp + '|'),
                      post: '}}',
                      ownline: false
                    }
                  }
                },
                'template-research' : {
                  label: label('Forskning', 'artikkelen inneholder originalforskning'),
                  action: {
                    type: 'encapsulate',
                    options: {
                      pre: pre('Forskning', '|ts=' + timestamp + '|'),
                      post: '}}',
                      ownline: false
                    }
                  }
                },
                'template-accuracy' : {
                  label: label('Nøyaktighet', 'artikkelen har ikke en nøyaktig fremstilling'),
                  action: {
                    type: 'encapsulate',
                    options: {
                      pre: pre('Nøyaktighet', '|ts=' + timestamp + '|'),
                      post: '}}',
                      ownline: false
                    }
                  }
                },
                'template-spelling' : {
                  label: label('Språkvask', 'artikkelens språk trenger en gjennomgang'),
                  action: {
                    type: 'encapsulate',
                    options: {
                      pre: pre('Språkvask', '|ts=' + timestamp + '|'),
                      post: '}}',
                      ownline: false
                    }
                  }
                },
                'template-format' : {
                  label: label('Formatering', 'artikkelen trenger wikifisering'),
                  action: {
                    type: 'encapsulate',
                    options: {
                      pre: pre('Formatering', '|ts=' + timestamp + '|'),
                      post: '}}',
                      ownline: false
                    }
                  }
                },      */
                'template-workinprogress' : {
                  label: label('Arbeid pågår', 'artikkelen er under arbeid'),
                  action: {
                    type: 'encapsulate',
                    options: {
                      pre: pre('Arbeid pågår', '|ts=' + timestamp + '|'),
                      post: '}}',
                      ownline: false
                    }
                  }
                }
              }
            }
          }
        }
      }
    });

    // add a template menu in the advanced sectionined' ) {
    $( '#wpTextbox1' ).wikiEditor( 'addToToolbar', {
      'section': 'advanced',
      groups: {
        'heading': {
          tools: {
            'heading': {
              label: 'Maler',
              type: 'select',
              list: {
               /* 'template-columns' : {
                  label: label('kolonner', 'etterfølgende liste fordeles over flere kolonner'),
                  action: {
                    type: 'encapsulate',
                    options: {
                      pre: pre('kolonner', '|'),
                      //peri: peri('columns'),
                      post: '}}',
                      ownline: true
                    }
                  }
                },
                'template-sorted-columns' : {
                  label: label('sorterte kolonner', 'etterfølgende liste fordeles over flere sorterbare kolonner'),
                  action: {
                    type: 'encapsulate',
                    options: {
                      pre: pre('sorterte kolonner', '|tittel='),
                      //peri: peri('columns'),
                      post: '}}',
                      ownline: true
                    }
                  }
                },
                'template-nowrap' : {
                  label: label('nowrap', 'hindre linjeskift i tekst og tall'),
                  action: {
                    type: 'encapsulate',
                    options: {
                      pre: pre('nowrap', '|'),
                      post: '}}',
                      ownline: false
                    }
                  }
                },
                'template-formatnum' : {
                  label: label('formatnum', 'tall med mellomrom og desimalkomma'),
                  action: {
                    type: 'encapsulate',
                    options: {
                      pre: pre('formatnum', ':'),
                      post: '}}',
                      ownline: false
                    }
                  }
                }, */
                'template-defaultsort' : {
                  label: label('DEFAULTSORT', 'sortering på etternavn og lignende'),
                  action: {
                    type: 'encapsulate',
                    options: {
                      pre: pre('DEFAULTSORT', ':'),
                      post: '}}',
                      ownline: false
                    }
                  }
                }
              }
            }
          }
        }
      }
    });
    
    // add a titles menu in the advanced section
    $( '#wpTextbox1' ).wikiEditor( 'addToToolbar', {
      'section': 'advanced',
      groups: {
        'heading': {
          tools: {
            'heading': {
              label: 'Titler',
              type: 'select',
              list: {
                'titles-see-also' : {
                  label: '== Se også == – interne lenker til andre prosjekter',
                  action: {
                    type: 'encapsulate',
                    options: {
                      pre: '== Se også ==',
                      ownline: true
                    }
                  }
                },
                  
// Satt inn Kilde
                  'titles-kilde' : {
                  label: '== Kilde == – kilder i artikkelen',
                  action: {
                    type: 'encapsulate',
                    options: {
                      pre: '== Kilde ==',
                      ownline: true
                    }
                  }
                },

                  'titles-references' : {
                  label: '== Referanser == – oppgitte referanser i teksten',
                  action: {
                    type: 'encapsulate',
                    options: {
                      pre: "== Referanser ==\n{{referanser}}\n",
                      ownline: true
                    }
                  }
                },
                'titles-literature' : {
                  label: '== Litteratur == – oppgitt litteratur',
                  action: {
                    type: 'encapsulate',
                    options: {
                      pre: '== Litteratur ==',
                      ownline: true
                    }
                  }
                },
                'titles-links' : {
                  label: '== Eksterne lenker == – lenker til nettsteder',
                  action: {
                    type: 'encapsulate',
                    options: {
                      pre: '== Eksterne lenker ==',
                      ownline: true
                    }
                  }
                }
              }
            }
          }
        }
      }
    });
  };
  
  /* Check if we are in edit mode and the required modules are available and then customize the toolbar */
  if ($.inArray(mw.config.get('wgAction'), ['edit', 'submit']) !== -1 ) {
    mw.loader.using( 'user.options', function () {
    	if ( mw.user.options.get('usebetatoolbar') ) {
  			mw.loader.using( 'ext.wikiEditor.toolbar', function () {
  				$(customizeBetaToolbar);
  			});
  		}
      else {
    			$(customizeOrigToolbar);
      }
  	});
  }
  
})(mediaWiki, jQuery);

//
// Fjernet det nedenfor fra originalen