WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Mathias Dalager

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk

Mathias Ferslev Dalager, (1769 - 9.2.1843), prospekt- og portrætmaler, født i den av hans far anlagte koloni Ritenbenk paa Grønland 1769, var sønn av kjøbmand paa Grønland Christopher Carl Dalager og grønlænderinden Juliane Marie. Gift 1) med Mart Antonene Reinert; gift 2) med Anna Catharine Hartz.

Mathias Dalager tilhørte en slegt som har gjort sig meget bemerket i den grønlandske kolonisations historie. Sommeren 1782 blev han sendt til Danmark og senere utdannet i tegning og maling, da han viste kunstneriske anlæg. 1794 avslo han et tilbud om at bli haandskriver hos Nordgrønlands inspektør, fordi hadde "aabnet sig bedre udsigter til at kunne ernære sig ". 1796 kom han saa til Trondhjem som tegnelærer ved Trondhjems borgerlige Realskole og Waisenhuset. Denne stilling hadde han til 1805.

1807 tok han borgerskap som malermester og opretlet samme aar en privat tegneskole i Trondhjem. Ved siden av sit haandverk malte han ogsaa portrætter og prospekter, mest i guache-teknik. Mange av hans byprospekter og utsigter er bevaret.

Han har formodentlig som datidens andre malere gjort reiser rundt i landet i forretningsøyemed. Ialfald har han f. eks. malt alle fire stiftstæder, samt Drammen og Kristiansund. Men talrikst er selvsagt hans Trondhjems-billeder.

Prospect af Marienlyst ved Trondhiem. Mathias Ferslew Dalager, ca. 1800.
Foto fra Arbeiderbevegelsens Historielag. Årbok 2008

Den velkjendte "Forestilling af Dampskibet Constitutionen "ankomende til Christiania d. 17de Mai I 29" er uten tvil malt av Dalager. I Dalagers senere aar var hans kaar meget fattige. Han pleide gaa rundt i Trondhjem for at sælge lodder paa sine billeder, som han fik avsat bare paa denne maaten . I Trondhjem Borgerkorps avancerte han til kaptein og gik av 1820. Han omtales ogsaa som en dygtig harpespiller. Ogsaa hans søn Mathias Anton Dalager (1797 - 1837), som tok borgerskap som malermester i Trondhjem 1826 og virket som tegnelærer ved skoler der, har malt en rekke byprospekter - mest i guache -, hvorav dog faa er kjendt; de staar ikke helt paa hoide med hans fars arbeider.

Kilde

  • 1. Carl W. Schnitler. Norsk biografisk leksikon, bind III side 253.

Eksterne lenker