WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Maskinentreprenørenes Forbund

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Logo MEF

Maskinentreprenørenes Forbund - MEF - ble stiftet 10.12.1948 i Oslo under navnet Bulldozereiernes Landsforening. 17.3.1961 ble navnet endret til Maskinentreprenørenes Forening. Johs. Krogvig ble foreningens første formann, Mathias Sørhaug i 1953. Ragnar Piltingsrud var formann 1955-1956, Svere Vaule i 1957-1959 og senere 1967-68. Fritz Lorck var formann 1960-1964. Foreningen gir ut tidskriftet Anleggsmaskinen.

Halfred Klingenberg fra Strinda var formann i MEF fra 1964- 1967 og 1972-1976. Han opprettet Trøndelagsavdeling av MEF i 1954 og var aktiv i foreningen i 20 år.

Formenn i MEF gjennom 40 år

Ulf Ramberg Carlsen () ble 30.4.1976 valgt til formann i MEF. Han satt som formann til 1988 og ble etterfulgt av Marvin Nilsen (formann 1988-1998), deretter Magne Nærum 1998-2008. Arnstein Repstad ble valgt i 2008.

Knut A. Blom ble ansatt som adm. direktør i MEF 1.12.1976.

I Sør-Trøndelag er Roald Tystad regionsjef.

Fylkeskontaktene i MEF i 1978

Distriktssjfene i MEF 1978. Fra venstre ses Roald Skoglund (distrikt 7), Roald Tystad (1952-25.6.2014)(6), Asbjørn Algrøy (5), Harald Brekke (4), Svein Storebakken (3), Jon Feiring (2), Bjarne Chr. Jørgensen (1).

Roald Tystad ble ansatt i MEF i april 1977 som områdesekretær i Region Midt, i 2006 ble han spesialrådgiver.

Kilde

  • 1. Ulf Ramberg Carlsen.Gründeren, lederen og kollektivets betydning for anleggsbransjen i Norge.
  • 2. Jon Feiring. Maskinentreprenørenes Forbund 1948- 1988.