WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Marken ved Skjelbreia

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Marken 2015, foto Jan Habberstad
Marken gård i Bymarka, også kalt Marka, Møllemarka, gnr 299/ Byneset, tidligere gårdsbruk ved sørenden av Skjelbreia. Stedet er en rydning i Byneset allmenning, som i 1647 tilhørte Trondheim lagstol. Marken var ødegård i perioden 1710-1728 og tilhørte fra 1801 generalauditør Holck. Broder Brodersen Bang døde her 30.1.1844. 1870 kjøpte proprietær Harald Krogh og konsul Helmer Lundgreen stedet. Krogh og Lundgreen drev møllebruk og shoddyfabrikk her. De oppførte en demning for Kvistingen. Brukeren av Marken var damvokter her.

Marken ble i 1879 solgt til Anders J. Halsetaunet og Henrik E. Håbjør, men uten vannrettighetene. Eiendommen ble 1912 overtatt av Trondheim kommune. stedet omfattet da 80 da innmark og 83 da utmark. Da Sjelbreia ble gjort til drikkevannsreservoar, ble bruket nedlagt, og det disponeres i dag av kommunens skogforvaltning.

Marken er leid ut til Byåsen historielag som leier det for 10 år av Trondheim kommune. Historielaget har restaurert den eneste gjenstående bygningen.

Til gården hørte husmannsplassen Markahaugen.


Kilde

  • 1. Trondheim byleksikon

Interne lenker

Kart over leirelvvassdraget