WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.


WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.

Marius Friman Bøckman

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Marius Friman Bøckman

Doktor, senere stadsfysikus Marius Friman Dahl Bøckman (23.8.1846 i Haaland- 1.12.1928) var sønn av prost og sogneprest Nils Christopher Bøckmn og Wenche Elisabeth Dietrichson. Han ble gift 15.6.1877 med Wenche Elisabeth Dietrichson (23.1.1854 i Skogn-). Far til Oluf Christian Bøckman, Nils Christoffer Bøckman. 4 sønner, 4 døtre.

Marius Friman Bøckman tok medisinsk embedseksamen med utmerkelse 1871. Han etablerte seg i 1875 som praktiserende lege i Trondheim, 14. juni 1890 ble han Stadsfysikus. Han tok avskjed 30.6.1919.

Marius Friman Bøckman var ordfører i Trondheim i 1888. Han var formann i kontrollkomiteen for Rotvold asyl 1882-1905, i kontrollkommisjonen for Trondhjem Hospitals sindsygeasyl 1883, i kontrollkommisjonen for Kriminalasylet 1895. Han var Stortingsrepresentant fo Høyre 1892-1894, ordfører i Trondhjems Sparebanks forstanderskap 1904.

Bøckman var kommandør av 2den klasse av St. Olaf og innehaver av Kroningsmedaljen 1906 1ste klasse.

Kilder

  • 1. Henrik Mathiesen. Trondhjems ordførere og viceordførere 1837-1919.
  • 2. Oddlaug Marstein. Legeliv i Trondheim. Trondheim stadsfysikats første 238 år 1661-1899.


Ordførere i Trondheim kommune

Jacob Roll - Balthazar Schnitler - Jacob Roll - Balthazar Schnitler - Nikolay Jenssen - Samuel Severin Bætzmann - Fredrik Moltke Bugge - Hans Peter Jenssen - Nikolay Jenssen - Fredrik Moltke Bugge - Samuel Severin Bætzmann - Johan Christian Grabow - Fredrik Georg Lerche - Hans Georg Colbjørnsen Meldahl - Christian Petersen - Einar Gram - Ove Guldberg Høegh - Fritz Lorck - Aage Schavland - Ove Christian Roll - Fritz Lorck - Michael Getz - Fritz Lorck - Carl Arnoldus Müller - Christian Hirsch - Johannes Musæus Nissen - Christian Hulbert Hielm - Christian Hirsch - Jens Ludvig Paul Flor - Karl Bugge - Christian Hulbert Hielm - Johan Bergh - Marius Friman Bøckman - Bernhard Konrad Bergersen - Ingebrigt Buaas - Sverre Olafssøn Klingenberg - Carl Nielsen - Christian Knudtzon Schaanning - Bernhard Konrad Bergersen - Andreas Berg - Hans Jørgen Bauck - Christian Thaulow - Andreas Berg - Odd Sverressøn Klingenberg - Ole Konrad Ribsskog - Einar Dahl - Francis Kjeldsberg - Kristian Bryn - Andreas Moe - Johan Cappelen - Harald Pedersen - Ivar Skjånes - Olav Bergan - Sverre Colbjørnsen Stokstad - Ivar Skjånes - John Aae - Olav Gjærevoll - Odd Sagør - Kaare Tønne - Axel Buch - Olav Gjærevoll - Anne Kathrine Parow - Per Berge - Marvin Wiseth - Anne Kathrine Slungård - Liv Sandven - Rita Ottervik