WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.


WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Marinen-området i Trondheim

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Utsikt over Nidelva og Marinen fra Kristiansten festning Ca.1875. Foto:Hans Krum/Sverresborg Trøndelag Folkemuseum.
Marinen-området
Kongsgårdens territorium. Foto: Jan Habberstad 2014
Trondhjem fesnings territorium sør-vestre del. Foto: Jan Habberstad 2014
Marinen-området i Trondheim der dagens bygninger står var opprinnelig en del av forsvarsverket av bastioner og pallisader langs Nidelva, men fikk ved begynnelsen av 1800-tallet en ny og utvidet funksjon. Forsvarsverkene rundt Trondheim var opprinnelig bygd for angrep fra øst. Britenes angrep på København i 1801 og 1807 viste potensialet til fiendtlige marinefartøyer. På bakgrunn av dette fikk sjøforsvaret og kystfortene en større plass. Som ledd i endringen ble det etablert en opplagsplass for flotiljen og et verft for bygging og vedlikehold av fartøyer på Marinen i Trondheim. Verftet og opplagsplassene var også av vital betydning for festningen på Munkholmen.


Marinen var opprinnelig et anlegg av anselige dimensjoner med bygninger langs Nidelven helt til Elgeseter bro. Men store deler av anlegget er gått tapt ved brann eller rivning. I dag gjenstår kun seks bygninger – hvorav fire er tatt med i Landsverneplanen. På området finnes for øvrig rester etter eldre festningsanlegg og en kai.

Området Marinen med General von Hüths bastion og Prins Carl Bastion har spor etter flere epoker av Trondheims militærhistorie. Bastionene utgjorde en viktig del av forsvarsverkene langs Nidelven. Dagens gjenværende bygninger er i hovedsak rester etter et større marineetablissement.Kilde

  • 1. Forsvarsbygg
  • 2. Norsk Rettsmuseums utstilling

Eksterne lenker