WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Marienborg

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Marienborg
Marienborg 1910-13. Foto:Hilfling-Rasmussen. UBiT

Marienborg er utskilt av Cicilienborg i 2 deler. Den første del som blev av sakfører H. Jelstrup i 1873 solgt til proprietær Aug. Melbye, som igjen samme år solgte til glassmaker I. I. Siem. Senere kjøpte Siem til en ny del av Cicilienborg.

En del av Marienenborg gikk i 1893 over fra Strinda herred til Trondhjem. Marienborg fikk ved den nyeste matrikkel g.nr. 94, b.nr 7.

Glassmester I. I. Siem døde i 1894 og enken overtok gården i uskifte. I 1894 solgte hun til sin sønn Julius Siem og sine svigerbarn Emil K. Ihlen og C. Gjertsen. I 1910 overdrog enken efter E. K. lhlen sin tredjepart i eiendommen til Julius Siem som overdrog eiendomsretten til firmaet I. I. Siem. I 191l solgte Carsten Gjertsen sin tredjepart til firmaet I. I. Siem.

I 1914 kjøpte Norges Statsbaner til jembaneverksteder og lokomotivstall av Marienborg gård ca. 8 ,5 mål, og av Cicilienborg ca 54 mål. Videre blev innkjøpt endel mindre parseller, således av Nidarlund 9,5 mål og Hospitalkirkens kirkegård mm. så den samlede byggegrunn blev på 152,61 mål, hvorav ca. 64 mål ligger under byen og ca. 88 mål under Strinda.

Likeledes blev innkjøpt et. areal mellem jernbanelinjen og Nidelven av Marienborg og Cicilienborg så den samlede grunnerhvervlse blev på 174,4 mål og kostet tilsammen 380387,00 kr.

Der er nu utbygget til veksteder og lokomotivstall m. m. med en bebygget flate på 15,800 m2, og bygningene koster tilsammen 4,8 millioner kroner. Verkstedene kom igang i 1919 og beskjeftiger nu ca. 380 mann.Kart Marienborg

Kart over Marienborg fra 1909


Kilde

  • 1. Strinda bygdebok 1. bind.
  • 2. Per Olav Tiller. Fredrikkes fryd og Louises lyst.
  • 3. Universitetsbiblioteket

Eksterne lenker