WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Marcus Frederik Bang

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Marcus Frederik Bang
Foto: Trondheim byarkiv

Biskop Mareus Frederik Bang, (1711 - 1789), biskop, f. i Nestved 1711

av degn Carsten Nielsen Bang og hustru f. Pahl, student fra Ribe 1733, teol. kandidat 1737, var først lærer ved vaisenhuset i Kjøbenhavn, blev 1739 hospitalsprest i Trondhjem, 1771 sogneprest og stiftsprovst ved domkirken sammesteds og 1773 - efter at ha frabedt sig Ribe bispestol s. a. - biskop over Trondhjems stift. Tok avsked 1787 og døde 15.6. 1789. Gift I) 1740 med Anna Lisbeth Schønning fra Ribe (d. 1744); gift 2) 1747 med Ellen Susanna Hagerup (13.10. 1721 i Kalundborg, d. 1747), datter av biskop Eiler Hagerup d.e. ; gift 3) 1752 med Mette Margarethe Volquartz (d. 1756), datter av kjøbmand i Trondhjem Carsten Volquartz og Maria Treschow. Far til Carsten Gerhard Bang.

Han nød ry som prædikant og skal som saadan ha været et av forbillederne for Johan Nordal Brun. Som biskop kom han, svakelig som han var, neppe til at sætte større merker. Av hans visitasindberetninger fremgaar dog at han interesserte sig for skolevæsenet, som han navnlig for Nordlands vedkommende fandt usselt. For at raade bot paa tingen sendte han 1775 amtmanden og provsterne der "en utførlig efterretning om skolevæsenets indretning i Romsdals amt, hvor det blev bragt istand straks efter forordningens publikation av % 1741, med anmodning og formaning at bringe det derhen at der for Nordlands amt maatte bli gjort likesaa gode indretninger". Samtidig ansøkte han om en kongelig bevilgning "til omgaaende skolemestres bedre lønninger" og bad om i tilfælde at maatte stipulere lønnen efter som det trængtes - uvi t med hvad resultat. - Ellers var Bang kjendt som en meget godgjørende mand. Til litteraturen bidrog han ved en del utgivne prækener, deriblandt en stor samling "Offentlige taler over aftensangsteksterne" (T.hjerm 1767). Efter et par smaa oversættelsesarbeider at dømme synes han at ha været en beundrer av mænd som Mosheim og Geilert.

Kilde

  • 1. Andreas Brandrud. Norsk biografisk leksikon, bind I side 373.
  • 2. Wikipedia
  • 3. F.E.Hundrup. Oluf Bangs Efterkommere på Sværdsiden, 1875, korrigert i Personalhistorisk tidsskrift, 1, rekke, III, s 279-286

Eksterne lenker


Biskoper i Nidaros

Torbjørn Bratt 1546-1548 - Hans Gaas 1549-1578 - Hans Mogenssøn 1578-1595 - Isak Grønbech 1596-1617 - Anders Arrebo 1618-1622 - Peder Skjelderup 1622-1642 - Erik Bredal 1643-1672 - Arnold de Fine 1672 - Erik Eriksen Pontoppidan d.e. 1673-1678 - Christopher Hanssen Schletter 1678-1688 - Peder Krog 1689-1731 - Eiler Hagerup d.e. 1731-1747 - Ludvig Harboe 1743-1748 - Frederik Nannestad - 1748-1758 - Johan Gunnerus 1758-1773 - Marcus Frederik Bang 1773-1789 - Johan Christian Schønheyder 1788-1803 - Peter Bugge 1804-1842 - Hans Riddervold 1843-1848 - Hans Jørgen Darre 1849-1860 - Andreas Grimelund 1861-1883 - Niels Jacob Jensen Laache 1884-1892 - Johannes Skaar 1892-1904 - Vilhelm Wexelsen 1905-1909 - Wilhelm Bøckman 1909-1923 - Jens Gran Gleditsch 1923-1928 - Johan Støren 1928-1945 - Arne Fjellbu 1945-1960 - Tord Godal 1960-1979 - Kristen Kyrre Bremer 1979-1990 - Finn Wagle 1990-2008 - Tor Singsaas 2008-2017 - Herborg Oline Finnset 2017