WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.


WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.

Malvik historielag

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk

Malvik historielag,stiftet den 22. april 1986. 180 medlemmer. Lagets leder er Joar Tapper Brobakk.

Lagets formål er å arbeide for å bevare og samle inn kulturminner av alle slag fra Ytre Malvik.

Samme året som laget ble stiftet fikk det overdratt bygningene i Fjølstadtrøa med innbo og løsøre fra Jørgine og Sverre Saugen som var de siste brukerne på denne husmannsplassen. Betingelsen var at historielaget skulle sette husa i stand. Husa var da i elendig forfatning, men etter stor innsats og god planlegging er bygningene nå restaurert.

Fjølstadtrøa museum er nå lagets største aktivum. Mye av lagets aktivitet er knyttet til dette museet. Her drives landbruk etter gamle driftsmåter og her har laget åpent museum på søndager i sommerhalvåret. I bygningene kan en finne et autentisk miljø fra forrige århundre både i våningshus og de andre bygningene.

Malvik historielag arrangerer åpne møter om lokalhistoriske emner, og deltar sammen med de andre historielagene i bygda i arbeid med å utgi historisk årbok.

Kontaktperson 2018: Malvik Historielag v/Marianne Zeiner Aarstrand, Kindsethvn 9A, 7550 Hommelvik, e-post malvikhl@gmail.com

Eksterne lenker