WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Malvik blir eget herred

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Malvik ble eget herred i 1891. I følge avisa Dagsposten av 17. januar 1891 ble det den 15. januar 1891 holdt ekstraordinært ting i

«Goodtemplarlogens Lokale i Hommelvik til Foretagelse af Valg paa Formænd og Repræsentanter for det nye Herred, Malvik. De for Malvik Sogn f.t. fungerende Medlemmer af Strindens HerredsstyreIse er 2 Formænd og 6 Repræsentanter, hvilke for Resten af sin Funktionstid fra 1. Januar 1891 blir Medlemmer af Malvik Herredsstyreise.»

De som ble med over fra Strinda herredsstyre var (som formenn) handelsmann Christofer Wellen og gårdbruker Iver Naustan, (som representanter), gårdbrukerne Mikal Herjuan, Sivert Kinseth, Andreas Grønberg, disponent Torstein Buås, brukseier Lauritz Nicolai Jenssen og kirkesanger Kristian Iversen.

De som ble valgt var brukseier Jacob Kielland, formann Andreas Hansen og gårdbrukerne Anders Hommelvik Kristian Torp, Petter Malvik, Jens Verkland, Johan Bjørnstad og Oluf Bostad. Den som fikk flest stemmer ved valget i 1891, var brukseier Jacob Kielland med 196 stemmer. Ellers varierte stemmene på de valgte personer fra 139 til 96.

Som første sak behandla det nye herredsstyret en søknad til amtet om deling av lensmannsombudet og opprettelse av eget tinglag for Malvik.

Hommelvik i 1870

Kilder

  • 1. Malvik bygdebok bind IV. Utgitt av Malvik kommune 1993