WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Ludvig L. Daae

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Ludvig L. Daae
Ludvig Ludvigsen Daae, født i Aremark 7.12.1834, død 10. 3 1910 i Kristiania, norsk historiker. Foreldre: Personellkapellan Ludvig Daae (1806–35) og Sara Jessine Louise Brock (1811–91). Gift 28.12.1859 med Johanna Sigvarda Koren (17.11.1835–10.4.1899), datter av lensmann Jess Diderichsen Koren (1793–1867) og Margrethe Christine Reich (1797–1873). Tremenning av Ludvig Daae (1829–93) og Iver Munthe Daae (1845–1924); halvonkel til Bertram Dybwad Brochmann (1881–1956). Far til Diderik Daae.


Universitetsbibliotekar 1869, professor i historie 1876. Med offentlig støtte gjorde han undersøkelser i danske, svenske og tyske biblioteker og arkiver og utgav flere viktige kildesamlinger. Hans mange avhandlinger er for størstedelen offentliggjort i forskjellige norske og danske tidsskrifter, særlig norsk Historisk tidsskrift. Daae utgav bl.a. Trondhjems Stifts geistlige Historie (1863), Norges Helgener (1879), Det gamle Christiania 1624–1814 (1871), Kong Christiern den førstes norske Historie 1448–58 (1897), En Krønike om Erkebiskopperne i Nidaros (i Festskrift for Trondhjem 1897). Hans spesialområde var 1400- og 1500-tallet, hvor han utførte banebrytende undersøkelser. Som universitetslærer øvde han stor innflytelse. Politisk var han strengt konservativ, og ivrig medarbeider særlig i Morgenbladet og Aftenposten.


Kilde

  • 1. Trondhjem i fortid og nutid 997-1897. Andersens forlag 1897
  • 2. Norsk biografisk leksikon


Eksterne lenker