WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Ludvig Fjærli

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Ludvig Fjærli

Byfoged i Trondheim Ludvig Neumann Fjærli, (17.5.1881 i Valsøyfjord- 21.4.1971 i Trondheim ), sønn av gårdbr. Esten Fjærli ( 1850-1900) og Marit Krognes (1853- 1938). Gift 22. januar 1918 med Ingeborg Hildur Bilden, ( 26.6.1883-), dtr. av gårdbr. i Brandbu, Iver Brandbu (1842-1883) og Anne Røken (1860-1927). Barn: Gerd Margrethe Fjærli (12.7.1919 i Trondheim-).

Student 1900, vernepl. offiser 1901, kaptein 1916, cand. jur. 1908, cand oecon 1916, redaktør Kristiansund 1903-1904, bestyrer av privat middelskole 1904-1907, dommerfullmektig 1909-11 (Steigen og Telemark), overrettssakfører Kristiansund 1911-14, sekretær ved NTH 1914, foreleser ved NTH 1917-1921.overrettsdommer Trondheim 1925, lagdommer i Frostating lagmannsrett 1936, byfoged i Trondheim 1945, men forts. i lagmannsretten ut 1947.

En årrekke lærer ved Tronheims handelsgymnas og Trondhjems tekniske læreanstalt, foreleser ved NTH. Formann Trondheim overskjønnsrett for husleiesaker siden 1946.

Utgitt: Lærebok i socialøkonomi 1917, 3. utgave 1936, de offentlige finanser 1919, Rettslære for ingeniører og arkitekter. Medforfatter Strindens Sparebanks 100-års beretning 1942.

Kilder

  • Harald Gram og Bjørn Steenstrup. Hvem er Hvem 1950
  • Trondheimsbasen 2014
  • Gravminner i Norge
  • Wikipedia
  • Gunnerus.no
  • Studentene fra 1900

Eksterne lenker