WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Lov og rett

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk

Trøndelag ble i gammel tid delt opp i 8 rettsstater, fylker, 4 i Uttrøndelag og fire i Inntrøndelag. sammen dannet disse fylker en folkerepublikk. Det som bandt fylkene sammen var var rettsanordningen, den religiøse kulturen og og forsvarsordningen.

Det eldste tingsted i Trøndelag er Brattøra, der ble Øreting holdt. Alle menn som hadde arbeidshjelp hjemme hadde plikt til å møte på ting her en gang i året, 10. juni.

Mest kjente lovstedet i Trøndelag er Logtu - Lagatun på Frosta. De 8 fylkene hørte fra første tid inn under Frostatingsloven. Hvert fylke hadde sitt ting som var allting, men det ble også holdt to-fylkesting og fire-fylkesting og åtte-fylkesting. Se Fylker i middelalderen.

Fra kong Sverre Sigurdssons tid ble lagmenn oppnevnt av kongen og fikk etter hvert rett til å avgi kjennelse i saker uten å legge fram sakene i lagtinget. I Håkon Håkonsens tid (1217-1263) ble Jernbyrd forbudt, blodhevn likeså.

Fra 1250 var fylkene delt opp i herreder som fikk sine egne ting - herredsting- som gjerne ble holdt vår og høst. Formann på disse var sysselmannen. Dette varte til 1409. Da ble det futer og lensherrer som fikk å ordne med dette.

I Magnus Lagabøters tid (1263-1280) ble de fire fylkeslovene samlet til en felles landslov som ble vedtatt i 1274 på Frostating. Denne felles landslov ble stående til 1604.

Ordningen med sorenskrivere kom ved forordning av 31. juli 1591. Han var opprinnelig ikke dommer, men utviklingen gikk mot at han ble enedommer. Sorenskriverens gjøremål var mange. Den første sorenskriver i Strinda var Mads Pedersen fra 1637. Ved reskrift av 21. juni 1799 ble Selbu skilt fra Stjør- og Verdal og lagt til Strinda sorenskriverembete.

Kilde

  • 1. Strinda bygdebok 2. bind.


Interne lenker