WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Lornts Berntsen Reinhardt Opheim

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Lornts B. Opheims gravsted på Lade kirkegård

Kjøpmann Lornts Berntsen Reinhardt Opheim (født 13. mai 1880 i Sparbu- 20.5.1976 i Trondheim) var sønn av gårdbruker Bernt Olausen (1849 i Sparbu-) og Ingeborg Lorntsdtr. (1848 i Sparbu-).

Gift 11.9.1915 i Domkirken med Ragna Emilie Baltzersen (16.6.1891 i Tjøtta- 12.3.1988 i Trondheim).

Barn: Roald Opheim (10.4.1917 i Strinda - 1.7.2001 i Trondheim), Trygve Opheim- landskapsarkitekt (9.8.1922 i Strinda- 4.4.2008 i Trondheim), Alette (24.2.1924 i Strinda-), Ragnhild (5.11.1926 i Strinda-)

Lorentz Opheim var grosserer hos Brødr. Opheim, Nordre -gt. 30, Tr.heim.

Gj.gått 1 1/2år kurs Statens Meierisk. ved Kne Meieri pr. Steinkjer 1900—01, 3 mdr. kurs bakteriol. Landbr.høisk. 1905, stip.reise Sveits 1910 for stud. emmenthalerostprod., stip. av Staten. Etabl. forr. 1912 Tr.heim i meieriprod.

Opprettet en gros forretning sammen med broren, Ludv. B. Opheim; eneinneh. s. 1921, dr. meieri forpaktn. s. 1907. Best. Mære Meieri, Sparbu, 1902—12. Medl. Strinda herredsstyre 1931—34, form. Strinda skolestyre 1933—34.

Selsk. for Norges Vel's sølvmed.

Bodde i Klingenbergløkken, Gamle Kongeveg 59 i 1924.

Kilde