WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Lorentz Lorck

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Lorentz Lorck
Lorentz Lorck (12.5.1788 i Trondhjem -1842 i Trondhjem) var sønn av Christian Andersen Lorck som drev handelshuset Lorck, og Elen Birgitte Schive. Lorentz Lorck ble gift 1811 med Nicoline Fredrikke Frølich (5.7.1793-1869), datter av major sl. oberstløitnant i Trondhjemske Infanteribrigade Ulrich Christian Frølich og Dorothea Marie Lemvig Lyster. De hadde fem barn.

Fra rundt 1810 fikk Lorentz Lorck og broren Paul Bahnsen Lorck stadig mer selvstendige oppdrag i firmaet, og i 1812 ble de formelt opptatt som delinnehavere av firmaet Fra nå av ble det hetende ”Lorck & Sønner”. Yngste bror Jens Schive Lorck ble medinnehaver i 1824. Faren Christian Andersen Lorck døde i 1824.

De tre brødrene hadde altså overtatt ansvaret for firmaet i 1824. Men med Jens’ og Pauls bortgang i 1834 og 1841, ble kontinuiteten satt på prøve. Lorentz Lorck satt nå igjen med eneansvaret, og kanskje hadde heller ikke han jernhelse? Som så mange andre i byens handelsborgerskap hadde han vært ivrig medlem i ”Klubselskapet Harmonien”. I to perioder hadde han vært ”presiderende direktør” i dette eksklusive fellesskapet. Men så tidlig som i 1834 ba han seg fritatt for dette vervet, på grunn av ”øiensvakhet”, noe som skal ha utvikla seg i retning av full blindhet i årene etterpå.

Nicoline Frølich

Den eldste sønnen, Christian Andersen Lorck (d.y.) (1813-1895) var oppkalt etter farfaren. I en periode bodde det nå tre personer med dette navnet i byen: Grunnleggeren av firmaet (1753-1828), dennes sønnesønn (1813-1895), og sistnevntes fetter (1796-1831).

Mellomste sønn ble døpt Frederik Christian Lorck (1815-1901), men ble etter hvert kalt Fritz Lorck. Ved siden av bestefaren er han den Lorck som har satt sterkest preg på den tida han levde i, og i hovedsak er det hans historie som skjebnen til Lorck- firmaet fra nå av er knyttet til.

En tredje bror, Lorentz Ferdinand Lorck (1822-1895) var 20 år da faren døde. Også han fikk oppgaver i familiefirmaet.

Kilde

  • 1. Trondheim Folkebibliotek. handelshuset Lorck i Trondheim
  • 2. Olaus Schmidt. Klubselskabet Harmonien 1813-1963.
  • 3. Ida Bull. De Trondhjemske handelshusene på 1700-tallet

Eksterne lenker